X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Karriärplanering

Använd din kompetens, din intresseinriktning och dina drivkrafter på ett naturligt sätt. Du skapar en karriär när du bygger på dessa tre utgångspunkter. Det innebär att din professionella uppgift känns naturlig, givande och därmed stimulerar ett naturligt sökande efter bättre metoder för att lösa din uppgift.

För en del människor gör tur eller andras stöd att de snabbt hamnar i rätt yrkesroll. För andra kan det ta tid att hitta fram. Vad du bäst passar för är nästan alltid tydligare för andra som mer objektivt kan se dig i ditt yrkesarbete. Däremot kan de inte veta vad du själv känner inför din uppgift.

Det här är några utgångspunkter:

 • Vart är du på väg i ditt professionella liv? Vad vill du bli med andra ord? Att beskriva det för sig själv är att skapa sin egen framtidsvision. Om du vet vart du är på väg kan du lättare avgöra vilken ytterligare erfarenhet och kompetens du behöver. Du kan också se vilket nätverk du behöver skapa eller behålla för att de personer som kan medverka till din nya framtid ska kunna göra det.
 • Granska din egen kompetens. Börja med vad du verkligen är bra på och vad som kan vara mer eller mindre unika erfarenheter eller utbildningar. Du kan behöva göra listan på vad du inte är bra på också, men vanligtvis är vi svenskar sämst på att beskriva våra starka sidor. Det som uppskattas av andra och som ger resultat i yrkesrollen.
 • Vad ger du för intryck? Ska du bli revisor är det sannolikt att det är viktigt att verka seriös och lagom allvarsam. Är du säljare förväntar man sig ett socialt och utåtriktat sätt - en person som det är lätt att umgås med och som har en positiv syn på möjligheter. Som gärna säker att det inte finns problem, bara möjligheter. Tänk på att skaffa dig det sätt, det synsätt och till och med den klädsel som de flesta förväntar sig i din blivande yrkesroll.
 • Vårda dina referenspersoner. I alla rekryteringar - både internt och särskilt externt - tas referenser. Håll ständigt din lista på dina referenspersoner aktuell och sänd dem gärna ett mail som berättar vad du gör och hur det går. Julkort är också välkomna och några rader till en större födelsedag sitter aldrig fel.
 • Visa upp dig internt. Bästa starten på en professionell utveckling är alltid att göra ett bra jobb. Ett mycket bra jobb! Bli känd för att ta initiativ, ha konstruktiva förslag som hjälper företaget att förbättra sin verksamhet. Gör dig hörd på interna möten och ta gärna på dig att föra protokoll från möten - en uppgift som få frivilligt tar på sig. Gör bra PM som beslutsfattarna läser.
 • Beslutsfattare har konstant ont om tid. En del möten ´tvingas´ de delta i för att kunna följa vad som händer. Skälet är bla att PM eller minnesnoteringar inte fungerar eller att möten genomförs på ett ineffektivt sätt. Utveckla din förmåga att leda konstruktiva möten.
 • Kort och gott: Gör ett mycket bra jobb och se till att det blir känt! Men inte på ett skrytsamt sätt utan så att dina och din enhets resultat även talar för sig själva.

Finn dina egna svar i PQV
Professionell Qvalitetsvision PQV är ett arbetsinstrument - en skriven intervjuguide - för att kartlägga vad du själv tänker kring ditt professionella liv och din totala livssituation. PQV ställer frågorna - du ger svaren. När du gått igenom hela materialet har du hittat dina egna svar och hunnit tänka färdigt kring många väsentliga framtidsområden för dig själv. Materialet avslutas med din egen lång- och kortsiktiga målsättning och en handlingsplan för att nå målet. Du får en ´egen konsult´ som ger dig olika sätt att se på din situation med avsnitten:
 1. Inledning
 2. Tid och tidspåverkan
 3. Livsöversikt
 4. Egen kompetens och personlighet
 5. Marknadsför din kompetens och skapa nätverk
 6. Hälsa och mental form - din livsenergi
 7. Ekonomisk frihet
 8. Familj och vänner - det ´nära´ nätverket
 9. Nya impulser och fri tid
 10. Min inriktning och mina mål
 11. Handlingsplanen blir verklighet - från vision till vecka

PQV används både av personer som själva vill tänka igenom sin framtid samt som dokumentation på seminarier.

Vad är ditt marknadsvärde?
Vi är inte alltid vana att tänka på arbetsmarknaden som en marknadsplants där köpare och säljare av arbetskrift finns. Många decennier av reglerad arbetsmarknad har mer gett oss en känsla av att ha rätten till en anställning. Men förändringen går fort. För många yngre är en anställning inte längre särskilt intressant. Man vill gå mellan arbetsgivare och uppdrag efter vad som är mest intressant för tillfället. De söker en uppdragsgivare.

Men vi bör alla se oss själva som en resurs till försäljning för ett intressant uppdrag. Även om uppdraget kan ligga internt i det egna företaget. Det är lika sant för chefer som för andra uppdragstagare. Skillnaden är att chefer - särskilt på högre nivåer - har en kompetens som ledare, samordnare och coach som är lätt flyttbar till andra företag.

Du bör tänka som vid marknadsföring av en speciell tjänst. Analysera din erfarenhet och dina starka/svaga sidor. Förteckna dem. Att formulera i ord gör dig mer medveten om det rätta sättet att beskriva vad du kan och vad du är bra på. Ofta är vi bra på det vi är intresserade av. Men med lång erfarenhet kan det vara svårt att beskriva vad många års praktiskt arbete har gett. Tänk då tex på dig själv jämfört med en mindre erfaren kollega. Vad kan du som hon eller han inte kan?

Placera din CV
Utvecklingen går snabbt. I annonser kan du se vilka egenskaper och praktiska erfarenheter som efterfrågas. Läs regelbundet platsannonser för att vara uppdaterad på hur kravbilden förändras och skaffa dig den kompletterande erfarenhet eller utbildning som är viktig. Sök gärna jobb ibland - bara för att testa ditt marknadsvärde. Att komma till en intervju måste ju inte innebära att man tar jobbet! Men det hjälper dig att hålla rätt på vilken kompetens som värdesätts och efterfrågas.

Se till att ha en uppdaterad meritförteckning som du kan sända till ett par headhuntingföretag eller lägga in på lämplig sajt tex jobline, monster eller manpower.se

Är du lite äldre än yngre, kanske 50 +? Allt det jag sagt är sant även för dig, men du måste prioritera bland dina erfarenheter och utbildningar! Oftast blir det viktigare att kunna beskriva sin praktiska kompetens och mindre viktigt med utbildningar gjorda för mer än 20 år sedan.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018