X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Följ upp dina insatser

Vart och ett av chefens fyra insatsområden - chefskap, ledarskap, samordning och kompetensutveckling - har ett tydligt fokus och kan ses som delar i en organisatorisk kompass. Genom att t ex en gång i månaden stämma av läget inom de fyra insatsområdena får du ett aktuellt grepp om vad som krävs i din chefsroll. Analysen skapar din egen utgångspunkt för vad ditt chefsarbete och ledarskap just nu kräver.

Din uppgift som chef och ledare är att bedöma om en medarbetare eller ett team löser sin uppgift och skapar de resultat som krävs. Det kräver en tydlig organisation i vilken medarbetaren vet sitt ansvar, känner till och törs använda sina befogenheter samt vet vilket resultat som ska nås.

När både ansvar, befogenheter och resultat beskrivits finns en beslutsrätt. När beslutsrätten används i verkligheten för att genomföra olika åtgärder som ger önskade resultat finns beslutskraft.

Uppföljningsanalysens 6 steg
Om medarbetarens beslutsrätt är oklar för honom själv, kan du inte ställa krav på att han ska göra en viss insats. Men när tydligheten finns kan ni gemensamt utvärdera insatsen genom att använda de här stegen som ett felsökningssystem som landar i en uppföljningsanalys.

  1. Vad blev ditt resultat?
  2. Är det tydligt vilket resultat som ska nås?
  3. Har du gjort allt som var rimligt och möjligt för att nå målet (använt beslutskraft)?
  4. Är dina ansvar och befogenheter tydliga för dig (upplever du beslutsrätt)?
    Om inte: Fungerar resten av organisationen så att du kan använda din beslutsrätt?
  5. Har du tillräcklig egen tid och tillräckliga resurser?
    Om inte: Vad bör du i första hand prioritera inom ramen för vad du hinner?
  6. Vad är slutsatsen? Hur gör vi det bättre nästa gång?

Svaren på dessa frågor blir din viktigaste utgångspunkt i det fortsatta chefsarbetet.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018