X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledarskapets metoder

Det finns flera olika sätt att se på sitt ledarskap och sin chefsroll. Alla de olika delarna i chefsrollen måste integreras. Ledarens förståelse för t ex de övergripande kraven på enheten får konsekvenser för ledarskapet.

Hur ledaren tänker kring sin omvärld och sig själv kommer att påverka ledarstilen, dvs det sätt på vilket chefen/ledaren uppfattas av medarbetarna i sin ledarroll. På alla arbetsplatser finns det samtal om chefen och hur hon eller han är. Det beror uteslutande på att det är viktigt att förstå hur chefen fungerar. För alla måste på något sätt förhålla sig till chefens ledarstil och prioriteringar. En anpassning måste ske.

Ledarens kommunikation
Det finns de som förenklar ledarskapsbegreppet genom att definiera ledarskap som kommunikation. Det ligger mycket i den förenklingen eftersom ledarskap så påtagligt handlar om att kommunicera i olika forum, med olika metoder och innehåll. Syftet med kommunikationen kan också vara helt olika tex att skapa mening och sammanhang, förklara konsekvenser av den högre ledningens olika beslut eller hur den nya organisationen ska fungera eller kanske att lösa konflikter eller ha årliga medarbetarsamtal.

Charlotte Simonsson har doktorerat på chefers kommunikationsmönster. I sin bok Nå fram till medarbetaren beskriver hon praktiskt hur chefen kan tänka kring sin egen kommunikationsstrategi och sina olika forum. Varje chef behöver en genomtänkt plan för sin kommunikation.
> Mer om boken

Katarina Weiner Thordarson beskriver i sin bok Styra samtal - samtalsmetodik för chefer om ledarens personliga samtalsstil och ger en praktisk beskrivning och idéer kring bla samtalsstruktur och att ge och ta feedback samt att lyssna.
> Mer om boken

Tommy Wahlström har långvarig erfarenhet av lönesamtal och lönesättning. Samtalet kring lönen är sannolikt viktigare än lönesättningens resultat. Men också att chefen tar en personlig ståndpunkt i lönesamtalet.
> Mer om boken

> Ledarstilar


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018