X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledarskap

Ledarskap är att få människor med sig. En ledare ska förverkliga företagets och den egna enhetens mål på det sätt som är bäst för både kortsiktig och långsiktig verksamhet.

Ledarskap kan vara svårt att beskriva eftersom det i stor utsträckning handlar om att skapa konstruktiva samarbetsrelationer med medarbetare. Dessa relationer ser olika ut för olika individer, roller, företag etc.

Ledarskapets vanligaste felkällor 
Men det finns några gemensamma felkällor i ledarskap;

  • Chefen vill bli omtyckt av sina medarbetare och blandar då ihop rollen med sin person.
  • Chefen blandar ihop den kontakt som sker med medarbetaren när de samarbetar i något operativt ärende med att ha dialog kring hur medarbetaren klarar sin yrkesroll och vad den behöver utveckla. Därför tycker många chefer att de haft det årliga medarbetarsamtalet medan många medarbetare inte tycker att sådana samtal har förts.
  • Chefen "duckar" inför den svåra kommunikationen som sker när förändringar ska genomföras, effektiviteten är låg i verksamheten eller hos en viss medarbetare, konflikter finns eller högre ledningsbeslut ska förklaras och motiveras.
  • Chefen har inte tid att vara ledare. Ledarskapet kräver analys kring hur saker och ting fungerar och en medveten kommunikation med den egna organisationens medarbetare. Ledarskapet måste fokusera på kompetens i medarbetarens yrkesroll, dialoger kring uppföljning och ledarens stöd i medarbetarens utveckling och ansvarstagande.
  • Medarbetare är olika. De måste ledas på olika sätt vilket ställer krav på ledaren att ställa om inför varje kontakt och varje kommunikationstillfälle.

De allra flesta chefer trivs trots allt med sin chefsroll därför att man som chef kan påverka verksamheten och många tycker det är stimulerande att få vara delaktig i utvecklingen av andra.

Ge ledarskapet tid
Hur ledaren tänker kring sin omvärld och sig själv kommer att påverka ledarstilen, dvs det sätt på vilket chefen/ledaren uppfattas av medarbetarna i sin ledarroll. På alla arbetsplatser finns det samtal om chefen och hur hon eller han är. Det beror uteslutande på att det är viktigt att förstå hur chefen fungerar. För till sätt och ledarstil och chefens prioriteringar måste man förhålla sig på något sätt. En anpassning måste ske.

Alla kan bli bättre ledare. För en del är det första steget ganska enkelt - sätt mer tid på att leda!

Läs mer om att vara eller inte vara född till ledare.

Ledarens kommunikation
Det finns de som särskilt lyfter fram kommunikationen i ledarskapsbegreppet eftersom ledarskap så påtagligt handlar om att kommunicera i olika forum, med olika metoder och innehåll. Syftet med kommunikationen kan också vara helt olika tex att skapa mening och sammanhang, förklara konsekvenser av högre lednings olika beslut eller hur den nya organisationen ska fungera eller kanske att lösa konflikter eller ha årliga medarbetarsamtal.

> Samtal och dialoger


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018