X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Chefens fyra insatsområden

Det finns 4 områden chefen bör fokusera på:
1. Chefskap - med fokus på lojalitet mot företaget
2. Ledarskap - med fokus på dialog med medarbetarna
3. Samordning - med fokus på andra enheter och kundernas bästa
4. Kompetensutveckling - med fokus på utveckling av medarbetarna


Att bygga en ledningsorganisation görs med chefer som de viktigaste byggstenarna. De ska samspela med varandra, skapa sammanhang och förståelse och sprida det i organisationen. Chefsfunktionen kan i stort sägas ha två syften:

1. Att vara ledningens representant inom det egna ansvarsområdet för att förverkliga ansvarsområdets mål.

2. Att balansera dessa krav mot vad som krävs för att utveckla medarbetarna och se till att de klarar kompetenskraven.

De fyra insatsområdena
För att nå dessa syften kan chefens insatser delas upp i 4 områden inom vilka du alltid behöver ha koll på läget och bestämma dina egna mål. De 4 insatsområdena har olika intressenter och olika praktiska frågor du behöver hantera. Var och en av dem ställer olika krav på insatser och ditt personliga engagemang.

1. Chefskap
Innebär att du som chef vet vilken förändring som krävs inom din enhet och kan formulera enhetens mål och följa upp det viktigaste inom verksamheten. Chefskap handlar till stor del om att skapa egen överblick samt ett förtroendefullt samarbete med din chef och med företagsledningen. Du fokuserar på att skapa trovärdighet hos högre chefer för din förmåga att hantera ditt ansvar.

  • Främsta fokus: Övergripande frågor i företaget och samspelet med din chef.
  • Kräver av ledaren: Lojalitet mot företaget och gemensamma mål samt värdegrund.

2. Ledarskap
Innebär att få medarbetare att vilja ta ansvar i sin yrkesroll, nå överenskomna mål på rätt sätt och att öka deras förståelse för sammanhangen i verksamheten. Du fokuserar på att medarbetarna ska känna engagemang genom egen kompetens och förståelse för uppgiften i stort och rätt tolkning av sin yrkesroll.

  • Främsta fokus: Dina medarbetare.
  • Kräver av ledaren: Dialog med individer och team som ger individuell kunskap om medarbetarna om bl a deras tänkesätt och motivation.

3. Samordning
Innebär att få din enhet att stämma in i organisationen, dvs att du tillsammans med andra chefskollegor och specialister internt, medverkar till en företagsgemensam effektivitet och överenskomna regler för hur samarbetet ska vara. I det insatsområdet kan du också själv behöva ta initiativ till bättre arbetsformer internt. Du fokuserar på att din enhet gör sin del i ett större sammanhang (process-perspektiv) och medverkar till den förändring som behövs på sikt (företagslednings-perspektiv).

  • Främsta fokus: Andra enheter och kunder med vilka ni måste ha ett bra samarbete.
  • Kräver av ledaren: Förståelse för organisationen, ansvarsfördelningen och gemensamma processer.

4. Kompetensutveckling
Innebär att utveckla professionellt kunnande hos alla och tydliga yrkesroller inom enheten där uppgifterna löses professionellt. Kompetens handlar också om bra verksamhetsstöd i vilket kan ligga inbyggt en kompetens som medarbetaren har tillgång till - utan att alltid själv behöva kunna allt. Du fokuserar på högsta möjliga kompetens både i metodik och hos medarbetare med samtidig hög kvalitet och effektivitet och tillräckliga slutresultat.

  • Främsta fokus: Medarbetarna och de arbetsprocesser som används.
  • Kräver av ledaren: En utvecklingsorienterad grundsyn på medarbetare och processer med förståelse för kompetensbedömning och hur en lärande företagskultur fungerar.

> Följ upp dina insatsområden


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018