X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Behovsanpassad chefsroll

Att gå från chefskap till ledarskap innebär att flytta fokuset till medarbetaren och ge råd, följa upp och kompetensutveckla. För att nå detta krävs en analys av både verksamheten och medarbetaren. Chef och medarbetare måste sedan nå en samstämmighet i synsättet.

"Vi ska ha ledare, inte chefer." Det är inte ovanligt att en företagsledning resonerar på detta sätt vilket visar att den del av chefskapet som kallas ledarskap behöver utvecklas.

Att behovsanpassa chefsrollen
Den som utövar ledarskap skiljer sig från den som bara håller sig till chefskap genom sitt fokus på:

1. att vara en aktiv rådgivare till sina medarbetare
2. att följa upp verksamhet och medarbetare bl a i uppföljningsdialoger
3. att stimulera kontinuerlig förändring och utveckling av yrkesroller och arbetsprocesser

Dessa punkter är de viktigaste för den chef som vill utvecklas i rollen som ledare.

Olika egenskaper krävs för att lyckas
På företagets olika nivåer krävs särskilda egenskaper av chefen för att lyckas i ledarrollen. På den strategiska nivån krävs vissa egenskaper, i den operativa verksamheten andra och som specialistchef t ex i en stabsliknande funktion en tredje kombination av egenskaper. Men även i var och en av dessa roller kan många olika typer av personer lyckas om de lärt sig det väsentligaste för sin yrkesroll.

Fokus på kompetensutveckling
Den chef som vill utveckla en behovsanpassad chefsroll behöver först göra en analys av verksamheten och kartlägga medarbetarnas tänkande kring sin yrkesroll för att kunna komma till slutsatser kring behovet av kompetensutveckling. Med denna metod blir individens kompetensutveckling ett resultat av både verksamhetskraven och medarbetarens förutsättningar.

Samstämmighet kring yrkesrollen
Chefen måste ge medarbetaren förutsättningar att kunna klara sin yrkesroll genom en kontinuerlig dialog. Chefen och medarbetaren måste nå en tydlig samstämmighet kring svaren på följande frågor:

  • Vilka resultat vill chefen att jag ska nå?
  • Vad går min yrkesroll ut på?
  • Hur har jag lyckats?
  • Vad kan jag göra bättre?
  • Vad finns det för framtid för mig?

När dessa frågor besvarats blir en avgörande fråga från varje medarbetare till sin chef: Vilket stöd kan du som chef ge mig?

> Chefens 4 insatsområden

Mer:

> Boktips: Från chef till coach, av Gunnar Selin, Liber, 2006


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018