X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

HR ger mer chefsstöd

Personalavdelningar får en allt större roll i att stödja chefer i deras ansvar för personalens utveckling. Därmed ökar kraven på att HR-chefen har en egen helhetssyn på hur ledningskvalitet, chefsförsörjning och ledarutveckling ska hanteras. På KonsultAkademins HR-avdelning får du idéer och stöd att utvecklas i den rollen.  

Human Resources som funktion har ofta både ett administrativt och ett utvecklande ansvar. I det administrativa ingår allt som är nödvändigt för att investeringen i personalen ska förverkliga verksamhetsmålen. I utvecklingsdelen ingår allt som medverkar till att medarbetare och chefer utvecklas och kan hantera sin yrkesroll ännu bättre, i den nuvarande eller framtida yrkesrollen.

Den traditionella organisationsprincipen
Under lång tid har organisationsprincipen varit att linjechefen själv ska ta det fulla personalansvaret och HR-funktionen leverera system som gör det möjligt. Ibland också assistera i vissa frågor t ex ta fram löneunderlag inför förhandlingar, se till att ett genomtänkt arbete sker med arbetsmiljöfrågorna etc. Men den dominerande grundsynen har varit att HR-funktionen ska göra chefen ännu mer medveten om sitt personalansvar.

Chefsstöd allt viktigare för HR
Alltfler företag börjar tänka om. Chefer har starkt tryck på att fokusera på verksamhetens resultat. De hinner inte skapa tid för reflektion kring hur enskilda medarbetare egentligen fungerar och vilka utvecklingsinsatser som behövs. Därför växer chefsstödsfunktioner fram inom HR och behovet av alltfler utomstående coacher, mentorer och konsulter ökar.

> Begreppen chef och ledare

> Ledarförsörjning som system


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018