X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

För Human Resources

Kravet på att varje linjechef fullt ut ska ta hela personalansvaret har drivits under lång tid. I grunden är det rätt. Den närmsta chefen är genom sin närhet till verksamhet och personal den bäste att ta det ansvaret.

Men det fungerar sällan. Den chef som står närmast den operativa verkligheten får ett starkt tryck på att se till att verksamheten levererar. Den chef som hon eller han rapporterar till får vanligtvis starkt fokus på förändringsledarskap och på att få sitt ansvarsområde att gå i takt med resten av organisationen.  


Därför satsar alltfler organisationer på att bygga ut sitt chefsstöd. Att skapa en resurs inom eller via HR-funktionen som kan förmedla kunskap, problemlösning och en slags helhetssyn på de mjuka frågorna. Att inrätta chefsstöd är inte att abdikera från principen om linjechefen som ytterst ansvarig för personalfrågorna - men det kan kännas så. Chefsstödet skapar både någon att tala med, tillgång till någon med senior erfarenhet av arbetsmiljö och ledarskap samt också möjligheten att finna coacher, mentorer och konsulter som också kan bidra till ledarens utveckling.

Ibland är HR-chefen själv ett "offer" för samma fenomen - att verksamheten går före allt annat och hinner inte skapa den helhets- och systemsyn på de mjuka HR-frågorna som krävs. Om detta kan du läsa på vår avdelning för HR:

HR ger mer chefsstöd tar upp just utvecklingen på HR-avdelningar och det faktum att HR-chefer behöver ha en egen helhetssyn på ledarutveckling.

Ledarförsörjning som system beskriver ledarförsörjningens olika delmoment.

Vad krävs av mellanchefen? reder ut begreppen kring mellanchefsrollen, dvs chefen mellan olika chefsnivåer.

I Ledningskvalitet läser du om hur man med hjälp av benchmarking mäter hur chefer medverkar till att skapa en fungerande ledningskultur.

Utvecklingsprogram för tänkbara högre chefer är en seminarieserie som hjälper företag att hitta personer som passar som chefer.

Hitta nya chefer internt ger dig tips på hur du kan behålla din kompetenta personal

Frisk arbetsplats tar upp olika forskningsresultat kring betydelsen av bla tydlighet i organisationen.

Åldersdiskriminering blir olagligt vid årsskiftet. Hur ser statistiken ut i Sverige kring äldre och arbete?

Seminarium för Erfarna Chefer ger energi att fortsätta utvecklas i den tredje livsfasen.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018