X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

För ledare startsida

KonsultAkademins avdelning För ledare ger ledare och chefer lösningar på problem och situationer i det egna ledarskapet. Vi vill bidra till att lyfta fram ledarskapets och chefsrollens betydelse. Vi vill också ge chefer idéer och koncept som lyfter deras eget ledarskap.

På en konferens för blivande linjechefer frågade en deltagare: varför ska man bli chef? Det är en berättigad fråga. Svaret blev för att få inflytande och känna glädje.

Som chef får jag möjlighet att påverka mer än som vanlig, operativ medarbetare. Det inflytandet kan både rikta sig uppåt och ge mig påverkan på övergripande företagsbeslut men främst är det ett inflytande över den verksamhet jag ansvarar för.

Glädjen ligger i att arbeta med utveckling av andra människor, så att de bättre kan klara sin yrkesroll genom att utveckla sig själva och öka sin kunskap inom både fackområdet och om sig själva. Men det är bara roligt om man tycker om att arbeta även med lite svårare relationer och människor som stannat till i sin yrkesutveckling.

Chefsrollen tar upp frågor kring vad en chef bör fokusera på, hur man anpassar sitt chefskap och behovet av at analysera sin egen insats och medarbetarnas.

Ledarskap handlar om ledarskapets olika delar, om man kan lära sig att leda eller om det krävs medfödda egenskaper

Din egen ledarutveckling tar upp kärnfrågorna som hjälper dig att utveckla ett personligt ledarskap och de områden som är viktiga att arbeta med.

Kartlägg din ledarstil utgår ifrån behovet en ledare har av att förstå sitt eget och medarbetarnas sätt och tänka och värdera och beskriver den axiologiska metoden för att kartlägga just detta.

Samtal och dialoger är en konst som kräver mycket av ledaren. Här presenteras samtalsmetodik, lönesamtal m m.

Problem och svåra situationer lär dig att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Personlig effektivitet är så mycket mer än att hantera sin tid på ett bra sätt. Det handlar också om att kommunicera sitt sätt att arbeta till sina medarbetare och att vara ett föredöme.

Positiv stress är ett resultat av en medveten hantering av den totala livssituationen: att prioritera proaktivt, att anta lagom svåra utmaningar och att växla mellan prestation och vila.

Karriärplanering Även en chef behöver planera sin vidareutveckling och karriär. Få vägledning genom intervjuguiden PQV, Professionell Qvalitetsvision.

> Nästa sida


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018