X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Stressa rätt
av Clas Malmström

Vi som vill göra bra ifrån oss på jobbet och i andra sammanhang, och dessutom vill uppleva livskvalitet och välbefinnande kan inte undvika stress. ”Offensiv stresshantering” är en konkret och praktisk metod för ökad stresstålighet och för upprätthållande av god energitillgång även i tuffa perioder.

Boken presenterar kort och koncist (på 60 sidor) en uppsättning effektiva verktyg för att anta rätt utmaningar på rätt sätt. Med ”rätt” avses framgångar på både kort och lång sikt. Verktygen är indelade i 7 kategorier: konsten att fokusera på det viktigaste, ställa krav på andra och hantera deras krav på en själv, konsten att skapa samhörighet och gemenskap, styrning av egna tankar och känslor, återhämtningsförmåga, kroppskännedom och fysisk energitillgång.

Författaren Clas Malmström, PBM hälsokompetens AB, är läkare, psykiater och beteendeterapeut, som under de senaste 15 åren har arbetat alltmer som konsult med beteendeförändring som specialitet. Clas har ett förflutet som stressforskare med en annorlunda inriktning, nämligen stresstålighet, positiv stress, engagemang och entusiasm.

Läs mer av Clas Malmström om Positiv stress.

Beställ boken på www.pbmhalsokompetens.se

Innehåll:

1.    Executive summary 
2.    Läsanvisning
3.    Detta är stress

• Stress är livsnödvändigt
• Positiv och negativ stress
• Detta är offensiv stresshantering

4.    Offensiv stresshantering i praktiken 

Beskrivningar av situationer där du ka använda offensiv stresshantering for att minska negativ stress, öka prestationsförmågan och bevara välbefinnandet
 • Mental skärpa
 • Perspektivförmåga
 • Självständighet
 • Samhörighet 
 • Aktiv kroppskännedom
 • Aktiv viloförmåga 
 • Fysisk kondition

5.    Verktygslådan 33

Tillämpningar och övningar för dig som vill förstärka din stresstålighet
 • Mental skärpa
 • Perspektivförmåga
 • Självständighet
 • Samhörighet
 • Aktiv kroppskännedom
 • Aktiv viloförmåga
 • Fysisk kondition
6.    Slutord
7.    Möte med verkligheten: Hasse presterar mer med hjälp av offensiv stresshantering
8.    Lästips© KonsultAkademin i Norden AB, 2018