X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledarskap genom ledningskvalitet

av Härje Franzén

"Det finns stora förbättringsmöjligheter i alla organisationer och de som är först att etablera en högre nivå av ledningskvalitet ökar sin förmåga att konkurrera och överleva."

Med den grundtanken startade konsulten och författaren Härje Franzén benchmarkingprojektet Ledningskvalitet tillsammans med några av Sveriges större företag. Målet var att skapa en praktisk modell för att utvärdera och förbättra ledningskvalitet och att utbyta erfarenheter som en grund för förbättringar. Här tillämpas modernt kvalitetstänkande på ledningsområdet. Metodiken ansluter alltså till aktuella arbetssätt för kvalitetscertifiering och kvalitetstävlingar.

Boken bygger på erfarenheterna av detta projekt, som kommit att omfatta allt fler organisationer. Den ger en helhetsbild av området Ledningskvalitet och är fylld av praktiska exempel, checklistor och referenser, till nytta för alla dem som vill arbeta med en systematisk förbättring av ledningskvalitet mot en ambitionsnivå, avsevärt högre än dagens:

- Ledare för verksamheter
- Personalchefer och -proffs
- Chefsutvecklare, chefsförsörjare, chefsutbildare
- Kvalitetschefer och kvalitetsansvariga
- Alla chefer

Boken visar hur man kan lära sig av de bästa. Den innehåller många exempel och checklistor. Genom att ta intryck av det som bevisligen lyckats i praktiken kan man göra avsevärda framsteg, utan nya, abstrakta koncept.

Beställ boken från Inutsikts webbsida:
www.inutsikt.se

Utdrag ur innehållsförteckningen:

Ledningskvalitet – ett överlevnadsvillkor 
 • Utveckling av chefer 
• En modell för ledningskvalitet  • Mellanchefens roll
• 8 nyckelområden  • Mätning och uppföljning av ledningskvalitet
• Ledningspolicy  • Chefsekonomi
• Chefsprofil, chefskriterier  • Paralleller med annat kvalitetsarbete
• Chefsförsörjning  • Strategier för förbättringsarbetet
• Chefens första år  • Var ska vi börja?© KonsultAkademin i Norden AB, 2018