X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledningskvalitet - vad är det?
Text: Härje Franzén, Inutsikt AB

Nästan all ledningsutveckling riktas traditionellt mot individer. Ledningskvalitet är ett begrepp som tillämpas på organisationer och beskriver organisationens förmåga att utöva ledning med hög kvalitet, vilket i sin tur förbättrar organisationens möjlighet att uppnå sina mål och syften.

I det arbete som pågår i många verksamheter med att förbättra och utveckla total kvalitet, kan ledningskvaliteten ses som ett delområde - men ofta ett nedprioriterat område. Den som vill tillämpa kvalitetsarbetets synsätt och metodik inom ledningsområdet behöver kunna mäta var man står, bestämma vart man vill nå, och följa upp framstegen. Det räcker inte att arbeta enbart med symptomen, de akuta brister som lätt konstateras, utan också med bakomliggande policy, system, processer och program, dvs. kvalitetssäkringen. Man behöver en komplett och sammanhängande modell för detta. Denna modell finns, och har prövats praktiskt i benchmarking i företag med vitt skilda verksamhetsområden.

Ledningskvalitet är alltså inte detsamma som kvalitetsledning (att leda all kvalitetsförbättring inom en verksamhet). Det är inte heller detsamma som ledar-kvalitet, som är ett mycket snävare begrepp, och som ofta stannar vid önskelistor om personliga egenskaper.

Ledningskvalitet - är det viktigt?
Varje företag eller annan verksamhet som arbetar i konkurrens och/eller under kostnadstryck måste finna vägar till förbättring som fortlöpande ger kunder och uppdragsgivare mer nytta och mer värde för pengarna. Idag tar det sig ofta formen av kortsiktiga åtgärder som går ut över de anställda och som i längden inte gynnar kunderna.

Inom ledningsområdet finns ett stort, outnyttjat förbättringsutrymme. Det har tydliga konsekvenser för verksamhetens resultat. De organisationer som är först med att utnyttja denna möjlighet skapar större nytta för kunder och uppdragsgivare, bättre arbetsmiljö, och fördelar gentemot konkurrenter. Det finns inga reella skäl att inte utnyttja dessa möjligheter till betydande vinster.

> Ledningskvalitet kan förbättras


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018