X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Vad krävs av mellanchefen?

Text: Härje Franzén Inutsikt AB www.inutsikt.se  

Mellanchef betydde ursprungligen en chef på mellannivå, den som var chef för chefer, oftast i en tydligt hierarkisk organisation. Idag används ordet mellanchef också med flera andra betydelser. Ibland så utslätat att det helt enkelt betyder chef, ibland för alla chefer utom den högsta ledningen, ibland avses arbetsledare och andra med samordnings- men utan formellt chefsansvar. Någon gång får jag intrycket att man menar chefer "som det är extra synd om, för att de sitter i kläm".

För att det ska vara meningsfullt att ha en särskild benämning "Mellanchef" måste man förstå vad som menas. Jag utgår från den ursprungliga tanken att mellanchefen är chef för chefer. Men organisationerna har förändrats, plattats till och modifierats. I många fall har man infört så platta organisationer att chefen ansvarar för hundratals medarbetare. När det sedan har blivit uppenbart att en enda person inte kan motsvara kraven och behoven hos så många medarbetare, har nya funktioner som gruppledare, samordnare, team leaders, kompetensansvariga och administratörer tillsatts. Ofta har man då inte klarat ut ansvar och befogenheter för de olika chefsroller som finns. Chefen har blivit mellanchef, dvs chef för ett antal personer med vissa chefsuppgifter, men i en luddigare värld, där samspelet är oerhört viktigt, men förutsättningarna otydliga.

Jag menar att det finns ett stort behov av att diskutera och utveckla (den nya) mellanchefsrollen och man kan gärna ta gemensam utgångspunkt i tidigare erfarenheter av gott mellanchefskap, för att sedan finna de former som just dagens situation kräver.

En erfaren mellanchef berättade i en intervju hur han arbetade för att utveckla sina chefer:

"Jag föregår med gott exempel, jag ställer krav på kvalitet i deras ledarskap, jag ger dem mål som täcker vad som är viktigt i ledarskap, jag försöker ge information till och ha en tät dialog med alla, även med medarbetare, jag coachar dem som rapporterar till mig, stöttar, hjälper och påverkar dem, jag ger dem personliga mål för att de ska förbättra sig i olika avseenden".

Underställda chefer bekräftade bilden. Vilken chefsutbildning i världen kan konkurrera med en sådan påverkan av mellanchefen?

> Mellanchefen och ledningskvalitet


Sida: 1 / 2 Nästa sida
NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018