X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

ABC för mellanchefer

av Härje Franzén

Boken har fått mycket goda recensioner och flera utmärkelser. Mellanchefen ska kunna använda den som komplettering till grundläggande chefsutbildningar, som uppslagsbok och som inspirationskälla.

Den behandlar det speciella med att leda chefer, men också omvändningen: hur du utvecklar ett givande samarbete med din chef. Den tar upp balansen mellan att lämna stort ansvar åt underställda och samtidigt ha kontakt med och kontroll över verksamheten i stort. Chefens behov av att hitta arbetsformer som håller arbetstiden nere är ett genomgående tema, liksom din egen arbetstillfredsställelse och utveckling. Boken är kryddad med många exempel ur verkligheten, där du säkert känner igen många frågor och situationer.

Författaren Härje Franzén, Inutsikt AB är konsult i organisations- och ledarutveckling, särskilt med inriktning på utveckling av mellanchefer och utveckling av organisationens totala ledningskvalitet.

Beställ boken från Liber

Utdrag ur innehållsförteckningen:

På besök i mellanchefssalen Utnyttja din ledningsgrupp
Din plats i organisationen

Dåliga tider

Strategin - vägvalet
Ledningskvalitet
...och vad är det för fel på att improvisera?
Chefsekonomi
Kortslutningar i organisationen Chefers utvecklingskurva
"Mellan" som i mellanchef
Rekrytera chefer
Ny som mellanchef
Simskolemetoden för chefsintroduktion
Samspelet med högre chef Att bedöma chefer och chefskap
När tiden inte räcker till
Avveckla chefskap
Konsten att sätta gränser
Din egen utveckling som mellanchef

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018