X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Behovsanpassat ledarskap

eLearningmodulen Chefs- och Ledarrollen är en utbildning för dig som vill utveckla din chefs- och ledarroll. Du kan vara ny som chef eller befinna dig i en situation där du känner att du behöver tänka igenom vad din chefsroll kräver. Det kan tex vara fallet när du får en ny chefsuppgift eller av andra skäl vill konkretisera vad du främst borde göra som chef tex för att göra chefsarbetet mer effektivt och få en bättre balans i ditt yrkesliv.

Du får i fyra steg en professionell grund för analys av verksamhets- och medarbetarkrav på din chefsfunktion och i din ledarroll. Därefter vet du vad som är viktigast att förverkliga. Det sista steget i eSeminariet är att formulera din handlingsplan och få metoder för att genomföra den

Upplägget baserar sig på behovsanpassat ledarskap vilket innebär att du analyserar vilka krav som finns på dig som chef. Den börjar med verksamhetens förbättringsbehov, går vidare med yrkesrollerna i verksamheten samt fortsätter med kompetenskartläggning av dina medarbetare. Därefter är det dags att bestämma vilken chefs- och ledarroll som krävs för att genomföra den förändring och utveckling som du bestämt. Slutligen arbetar du fram en egen handlingsplan. Det här programmet ger dig ett utmärkt underlag för coachande ledarskap och synsätt samt verktyg för att leda kompetens- och medarbetarutveckling.

Det är många fördelar med ett eSeminarium:

 • du arbetar med din egen situation - inte andras
 • du har tillgång till en egen handledare via nätet eller för telefoncoaching om det behövs
 • om du ingår i en grupp kan du också skapa dialog med andra deltagare
 • du har en färdig handlingsplan för utveckling av din chefsroll så snart du är färdig
 • du slipper restider
 • du jobbar var du vill och när du vill, men med vissa deadlines
 • innehållet bygger på beprövad teori, därför är texter och videos praktiska och fokuserar mest på din egen situation och analys - inte på komplicerade teoribildningar som du själv måste "översätta"

Fyra måltavlor

Under utbildningens gång bygger du upp fyra egna måltavlor för ditt totala ansvar. De ger dig mål och handlingsplaner för vad du vill förändra och utveckla samt vad ditt ledarskap ska utgå ifrån:

 1. i verksamheten
 2. i krav på yrkesrollerna i verksamheten
 3. för att varje medarbetare fska bli ännu mer kompetenta i sin yrkesroll
 4. i din egen ledarroll och eget ledarskap

Lyssna på eSeminariets författare

Gunnar Selin, författare till bla boken Från chef till Coach, har skapat det här eSeminariet därför att undersökningar visar att de flesta chefer inte har tid att satsa på sin egen utveckling som ledare. Men genom att utnyttja internet kan eSeminariet om Chefs- och ledarrollen ge dig som deltagare fördelen av att:

 1. arbeta ostört med dina egna frågeställningar - inte andras
 2. ta studierna i din egen takt under de två veckor som finns för varje avsnitt
 3. skapa tillfällen för din egen reflektion kring verksamhet, medarbetare och egen chefsroll

Dubbelklicka på TV-bilden så berättar Gunnar mer om eSeminariet Chefs- och Ledarrollen!


Chefs- och ledarrollen

eSeminariet arbetar med tillämpningsanalyser på den chefsroll deltagaren har. Ju längre erfarenhet du har, desto större utbyte får du. Alltid lämplig när du får ett nytt chefsansvar - även om du har tidigare chefs- och ledarutbildning. Det här upplägget blir genom dina egna analyser helt anpassat till behovet i din nuvarande chefsroll.

Id-kort "Chefs- och ledarrollen"
Längd: 6 avsnitt i din egen takt, oftast 6-12 veckor
Kursledare: Gunnar Selin
email: gunnar.selin@kanleda.se
Kursavgift: 4.950 kr exkl. moms.
Rabatt vid samtidig anmälan och samtidig start:
3-4 deltagare - 20 %, fler än 10 deltagare - begär offert

Grundsyn
Utbildningen utgår från en enkel grundsyn - sann i alla företag och organisationer:

 • Du har en verksamhet som du ansvarar för
 • och du har medarbetare som ska göra det som krävs i deras yrkesroll.
 • därför måste du som chef regelbundet göra en behovsanalys för att se vad som krävs i din chefs- och ledarroll

För de flesta chefer är problemet att verksamheten tar för mycket tid, fokus och energi. Ledarskapet och det individuella arbetet med varje medarbetares kompetensutveckling får för lite prioritet. Det leder bla till större arbetsbelastning för chefen.

Pedagogisk idé
Du får en "rådgivare på nätet". Alla de analysfrågor som finns i arbetsmaterialet ger dig ett underlag för att veta vad som krävs av dig. Dina svar leder fram till åtgärder och en handlingsplan. När du är klar med utbildningen vet du vad du behöver göra och vilka resultat dina insatser ska ge.

Du har hela tiden tillgång till en kursledare och du kan i kursens Forum kommunicera med de deltagare som går parallellt och ställs inför samma frågeställningar och söker lösningar på likartade frågeställningar.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018