X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Kurs över internet - hur går det till?

Du arbetar med din egen situation
Fördelen med alla våra kurser är att de vänder sig till dig personligen och behandlar din egen situation. Pedagogiken bygger på att du får förhållandevis korta beskrivningar av ett ämne och sedan tillämpar du slutsatsen av det på din egen situation. Ibland bara som Tillämpning vilket betyder att du tillämpar i din egen arbetssituation inte på ett allmänt praktikfall.

Utbildningen är tänkt som din rådgivare på nätet. Därför får du alltid en Uppgift där du svarar på en konkret frågeställning och gör din analys. Svaret kommer att lagras under utbildningen. Svaret kan du alltid komma åt och ändra eller använda för ditt eget minnes skull. Du kommer under de längre utbildningarna, tex i Chefs- och Ledarrollen, att få ta ställning till flera olika beskrivningar eller svar du gett tidigare. När svaren kommer i ett nytt sammanhang ger de en kompletterande vinkling på din situation. Den typen av allsidighet och minne under utbildningen är till mycket stor hjälp när du ska formulera din handlingsplan. Upplägget ger dig en minnesgod rådgivare över nätet.

Vad tycker andra?
Du kommer alltid att gå din utbildning parallellt med andra kollegor i eget eller annat företag. De har en likartad situation under utbildningen, men naturligtvis en helt annan arbetssituation på sin arbetsplats. I Forum kan du kommunicera med dem över internet. Du behöver inte avslöja din identitet om du inte vill. Ofta kan dialoger bli bättre när du inte behöver fundera över vilka de andra är.

I vissa av kurserna finns också färdiga enkäter du kan skicka ut till tex dina medarbetare. Korta, enkla och förståeliga. Datorn sammanställer dina resultat och visar dig en dagsaktuell bild. I ledarskap är det viktigt. Du kan efter ett kvartal märka om ditt ledarskap uppfattas på ett annat sätt eller ej när du upprepar enkäten.

Kursledaren
För varje program finns en högt kvalificerade kursledare som följer utbildningen. Du vet vem det är och kan alltid kontakta med frågor eller funderingar där Forum med kollegorna kanske inte känns lika lämpligt.

Vid vissa tillfällen kommer du att kunna ha direktdialog via Forum även med kursledaren.

Att jobba ensam framför datorn
Den stora fördelen är att du jobbar med din egen situation. Om det finns praktikfall i kursen är det enbart för att exemplifiera något. Men tillämpningen är alltid på din egen arbetssituation. I en "vanlig" kurs kan andras problem ta över. Här arbetar du med ditt!

För längre utbildningar finns det en tidplan. Vi förväntar oss att du håller den studietakten, men förstår också om du ibland inte hinner. Men då vill vi veta det liksom orsaken. Du förlorar inte din utbildningsplats men kan flyttas över till en senare kursomgång där du hamnar mer i fas med dina kollegor.

Vad krävs?
Lite självdisciplin och intresse för att inte bara lära dig något om ett ämne -utan också att vilja använda dina nya kunskaper. I ledarskap kan det betyda att du måste ta itu med lite gamla surdegar. Men det behöver du ändå förr eller senare. Låt utbildningen bli din stimulans för att ta tag i den personalfråga som legat lite för länge.

Bra studievanor
Du behöver bestämma dig för att avsätta en regelbunden tid för din utbildning. Bäst brukar vara en timme åt gången då du stänger dörren och har utvecklingsmöte med dig själv. Eliminerar alla störningar och fördjupar dig i ämnet. Två sådana sittningar i veckan är minimum. Kan du ta en halvdag varje vecka går det lika bra. Tiden på dygnet saknar betydelse. Vi har alltid öppet.

Andra fördelar
Du slipper resa till en konferenslokal, sitta på obekväma stolar, lyssna på ämnen du inte själv har valt i väntan på det du vill höra något om. Du får förståss inga personliga möten öga mot öga med kurskollegor, men du har Forum för dialog och kan skapa dina egna dialoger med dem som ger dig sin emailadress. Du får fokus på det du vill göra och det du vill tillämpa.

Vår prispolitik bygger på att om du skaffar dig två kollegor till samma kurs får ni tillsammans en intressant rabatt. Det gör att du kan skapa den trojka du vill ha omkring dig för din utbildning. Och förståss ett ekonomiskt argument inför ditt företag.

Diplom eller certifikat
Varje kurs avslutas med ett diplom som visar att du gått igenom hela utbildningen och löst de uppgifter som ingår i den.

Certifikat finns bara för längre utbildningar och kräver även de att du löst alla uppgifter som utbildningen innehåller. Men kravet för ett certifikat är dessutom att vi kan se att du kunnat tillämpa utbildningen i verkligheten. I kursen Chefs- och ledarrollen innebär det att vi följer dina framsteg bla i medarbetarenkäten. Ett certifikat har därför högre meritvärde eftersom det visar att du kan tillämpa det utbldningen innehåller. Certifiering kan också ske på annat sätt helt beroende på ämnets art.


Tekniken

I vårt samarbete med Easy Interaction - som står för IT-delen bakom utbildningen och denna hemsida - har det varit viktigt att en normalutrustad PC eller Mac ska kunna användas. Eftersom du kan läsa det här har du redan en webbläsare, tex Explorer eller Firefox, som du kan läsa hemsidor på.

Du måste också kunna se video. Du behöver ett gratisprogram QuickTime. Det är lätt och gratis att tanka ner om du inte redan har det installerat. Det är ett program som visar video i din dator.

Du kan pröva om du har det eller ej genom att längst ned på sidan klicka på länken till Chefs- och ledarrollen. Då kommer du till beskrivningen av ett eSeminarium som handlar om behovsanpassad chefsroll. Där finns en video där Gunnar Selin beskriver seminariet. Visas den så har du all teknik som behövs.

Om inte kan du gratis ladda ner QuickTime. Gå till sidan för nedladdning.

Gå till beskrivningen av eSeminariet Chefs- och ledarrollen. 

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018