X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Balans och förmåga mellan dimensionerna

Det bör alltid finnas en balans mellan dimensionerna. En dålig medarbetare kan ha varit slarvig och inte följt de riktlinjer som finns (systemiskt fel). Men skälet kan vara att han ville åstadkomma ett resultat som krävde att reglerna tänjdes för att kunden skulle få det han ville (extrinsiskt mervärde till kunden). Han kan samtidigt ha mått dåligt (intrinsiskt) eftersom det kändes obehagligt att bryta mot viktiga delar i regelsystemet, men gjorde ändå bedömningen att det var värt det för att åstadkomma ett försäljningsresultat som företaget behövde (extrinsiskt).

Det är först i ett seriöst samtal som jag som ledare kan veta hur han tänkte på olika stadier i sin process med kunden och först då som jag som ledare kan forma en säkrare slutsats om han är dålig eller ej (systemiskt). Jag bör som chef förstå alla tre dimensionerna för att kunna begripa vad som skett och hur jag förhåller mig till eventuella påföljder eller interna förklaringar.

All verksamhet i organisationer handlar primärt om resultat och nytta (extrinsiskt). Därför bör vi ha en större grad av tolerans för människor som når verkliga resultat och i besvärliga beslut värdera nyttoeffekten både på lång och kort sikt. Samtidigt som vi också måste ha en viss ordning och reda i verksamheten (systemiskt) för att många människor ska kunna åstadkomma ett bra resultat tillsammans (extrinsiskt). Men vi måste också låta människor må bra och trivas annars kan vi aldrig få engagemang och lojalitet (intrinsiskt).

Kartläggning av värderingsmönster
Vi har olika förmåga att uppfatta vår omgivande situation i de tre dimensionerna. Men också olika förmåga att se oss själva i samma dimensioner. Därför uppstår sex olika tankecentra:

För omvärldsbedömningen:

  • Intuition och Empati
  • Funktion och Nytta
  • Logik och System

Jag själv med egna ögon:

  • Mitt Inre jag
  • Mitt Yttre jag
  • Mitt Normativa jag


Kartlägg ditt eget tankemönster
Över internet gör du enkelt din axiologiska kartläggning - olika påståenden ska rangordnas i förhållande till varandra på det sätt som du uppfattar vara bäst. Resultatet sammanställs i en utförlig rapport. Kartläggningen har inte bara ett omedelbart värde utan kan också genom uppföljning användas för ett regelbundet eget utvecklingsarbete. Är du ledare har kartläggningen en stor betydelse.


Källor:
Evert S:son Schildt Värderingar och deras betydelse för individen
Robert S. Hartman The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology
www.hartmaninstitute.org

> Kartlägg din ledarstil


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018