X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Gunnar Selin skriver om sitt författarskap

Ibland får jag frågan varför jag skriver böcker? Det finns flera skäl. Skrivandet kan ge de magiska ögonblick då tangenterna flyger över tangentbordet och texten flyter fram. Ibland ser jag sammanhang och drar slutsatser som jag inte kände till innan jag började skriva. Det är en märklig mekanism.

Det är också roligt att få sina tankar spridda i tusentals exemplar till läsare som uppenbarligen vill veta mera om det jag skriver. Men utan uppdrag i närkontakt med chefer som sitter med en upplevd problematik i sin chefsroll skulle jag inte ha mycket att skriva om. Enskild rådgivning till chefer och seminarier i grupp eller föreläsningar för stora grupper ger impulser. Det ger idéer till skrivarverksta´n.

Jag har skrivit sedan sent 70-tal. De böcker som särskilt behandlat chefs- och ledarrollen tänker jag berätta lite mera om. Några av dem är inte längre i nylager men om du söker på Google på mitt namn - eller andra författares namn - så kommer även mycket gamla böcker upp. Det är fascinerande att se begagnade exemplar säljas igen efter nästan 20 år. Därför beskriver jag alla böcker som konsumentupplysning till den som funderar på ett inköp.

Planera chefsarbetet
Min första bok om chefs- och ledarrollen, Planera Chefsarbetet på Liber kom 1984 och nytrycktes sista gången 1990. Den fick hedersomnämnande av Sveriges Personaladministrativa Förening. Boken fyllde ett behov av att ge chefer en struktur i att hantera tid och sina insatser som ledare. Jag försöker skriva praktiskt, med användbara modeller som går att översätta till den egna verkligheten så att chefen kan dra slutsatser för sitt eget agerande. I den här boken börjar jag skapa system som beskriver vad som påverkar vad medarbetare Kan, Vill och Gör. Dvs hur kompetensutveckling, bra ledarskap och tydliga mål påverkar hela företaget och alla medarbetare.

Effektivare chef
Effektivare chef, Liber 1994. Den gick ännu längre i konkretisering. Den är en självinstruerande, djupgående analys som hjälper chefen att kartlägga sin nuvarande situation, inriktningen på ledarskapet och förändringsbehovet. Resultatet blir en personlig arbetsplan inom de sex effektivitetsområden som behandlas. Den är en blandning av bok och arbetsbok genom att slutsatserna av bokens innehåll direkt kan bli konkreta egna slutsatser om enhetens verksamhet och vilka ledarinsatser som krävs.

Nystart för chefer
Det är lätt att fastna i gamla hjulspår som chef. Inte därför att chefen inte kan tänka nytt, utan därför att en framgångsrik insats som chef gör att det är svårt att se nya vinklingar på framgångsrikt lösta problem. Jag började formulera teorin om chefens livskurva. Den bygger på erfarenhet från många chefer och visar att efter ca 5-6 år är det dags för ett nytt chefsansvar. Om det dessutom sammanfaller med att ha blivit 50+ så var det inte många företag som var beredda att ge chefen en chans till. En bra chef blir sittande.

Tillsammans med bla Stora, Electrolux och Skandia drev jag i konsortieform Seminarier för Erfarna Chefer SEC. Idén till satsningen kom från chefsförsörjarna på koncernnivå. De såg att äldre chefer stannade i sin utveckling. Seminarierna lärde mig bla att vår negativa syn på erfarenhetens kapital sitter djupt. När jag 1995 skrev Nystart för chefer, PA Forum, hade jag många erfarenheter att falla tillbaka på. Vad jag bla lärt mig på dessa seminarier är att om chefen betraktar sig som "framme" vid sin sista chefsuppgift så avstannar intresset för fortsatt utveckling som ledare. Det måste finnas ett upplevt förändringstryck inför framtiden för att den personliga utmaning som ligger i att bli bättre ledare ska bli av.

Professionell Qvalitetsvision
Att se sin egen framtid och göra något åt att komma dit man vill kräver ett systematiskt arbete. Professionell Qvalitetsvision PQV, (eget förlag 2002) är en skriftlig intervjuguide som lotsar läsaren fram till en egen handlingsplan för sin professionella kompetensutveckling. Den går på djupet genom att systematiskt analysera flera olika synsätt på nuvarande och framtida livs- och arbetssituation. Den vänder sig till alla med en självständig yrkesroll och där nästa steg i karriären inte är självklar. Vilket den sällan är för en 45+.

Ledningsgruppens dynamik Det finns ingen chef utan en ledningsgrupp omkring sig. Många frågor jag mötte i individuell rådgivning till högre chefer handlade om ledningsgruppens roll. 2002 var det dags att tillsammans med ett par kollegor skriva Ledningsgruppens dynamik på Liber. Den behandlar ledningsgruppens arbete i ett helhetsperspektiv. Processen att arbeta med årets affärsplanering baserad på den strategiska planen sätter in det enskilda ledningsgruppsmötet i ett sammanhang. Metoder för uppläggning av möten och för att bygga fungerande ledningssystem klargör hur ledningsgruppen kan utveckla sin organisation och ger konsekvenser för det egna arbetssättet. Beslutsprocess, delegering och teamutveckling är också metoder för att utveckla den egna ledningsgruppen.

Läs mer om Boken.

Från chef till coach
Det är ingen tvekan om att kraven på chefer har ökat mycket kraftigt. Medarbetare ställer större krav och förväntar sig en ledare som de har nytta av för att de ska kunna göra sitt jobb i sin yrkesroll. Företagsledningen förväntar sig också att chefen ska vara en proaktiv ledare och en aktiv utvecklare både av verksamhet och medarbetare. 2004 skrev jag Från chef till Coach på Liber för att utveckla den praktiska metodiken i ett coachande ledarskap. Liksom alla andra böcker i Libers Exec-serie är den praktisk och direkt användbar och kan läsas på en timme. Coaching-hjulet presenteras i boken och är en direkt fortsättning på Kan, Vill och Gör men har kompletterats med Resultat. Redan Alexander den stora sa att ”om två gör samma sak, så blir det inte samma sak”. Därför kan uppföljning av enbart resultat aldrig vara tillräckligt vid coaching. Det gäller att hitta den coachades eget tänkande bakom vad den gör och inte gör. Det är i tänkandets olika dimensioner som skillnader uppstår som kan leda till olika resultat mellan olika individer.

Läs mer om Boken och om Ledarstil och tänkande.

Greyhound-serien
En greyhound är en mycket social hund. En i teamet. Men när den släpps loss ur sin tävlingsfålla finns inga gränser för tävlingslusten och kampandan. Den glömmer allt annat och rusar mot målet. Loppet är kort och vinnaren vanligtvis obetydligt före de andra.

Mycket av detta liknar ledarskapet och gav Gunnar idén till Greyhound-serien. Korta, lättlästa eSkrifter för den chef som snabbt behöver praktiska ideer för att lösa sin uppgift eller klara ett akut problem. Snabbt ta sig ur den ´organisatoriska fyrkanten´ och leda loppet något före de andra.

De här eSkrifterna finns:


Ta över ledarskapet - vid nytt chefsansvar

Smartare ledarskap - hur du reducerar din arbetsbelastning

Chefs- och ledarrollen

Nya eSkrifter - utkommer 2009:


Utveckla din egen ledningsgrupp
Beskriver åtgärder för att utan konsult utveckla sin egen ledningsgrupp. Allt ifrån strategisk affärsplanering till mötesledning och styrning av 3A: Agenda, Aktivitet och Ansvar.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018