X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Tänkandets dynamik

Ditt tänkande om din omvärld kan beskrivas som ett samspel mellan tre olika rådsmedlemmar. En är inriktad på logik & system och söker bevisbara fakta i din omgivning. Den andra intresserar sig för hur saker och ting fungerar i din omvärld. Det centrat är resultat- och funktionsinriktat och vill jämföra olika praktiska alternativ för att se vad som är bäst för att nå bättre resultat. Det tredje centrat fungerar med intuition och är inriktat på att uppfatta det unika i din omgivning och ser bla personer i din omgivning som de unika individer de är. På liknande sätt har du tre tankecentra som värderar dig själv normativt, funktionellt och känslomässigt.

Tankecentra och tanketillstånd

”Tänkandets Dynamik” beskriver alla dessa sex tankecentra som tillsammans gör en individs tanke- och värderingsmönster unikt. Bob Smith intresserar sig också för hur vår egen förmåga att komma i kontakt med varje tankecentra skiftar beroende på hur pressade eller avslappnade vi är tillsammans med andra.

Tanketillstånden har stor betydelse för hur du själv ´kommer åt´ dina olika tankecentra;

  • i relaterande tänkande känner du dig avslappnad, ohotad av andra och kan ta till dig andras tankar och idéer som hör samman med tankecentra du vanligtvis inte använder.
  • i reflekterande tänkande sitter du ensam, med ditt eget vanliga tankemönster men medveten om att du ska ta hänsyn även till andras tankar, idéer och åsikter.
  • i automatiskt tänkande löser du dina vanliga uppgifter med ”autopilot”. Det är det vardagliga tillståndet då du tar beslut baserat på din erfarenhet och ditt vanliga sätt att tänka.
  • i försvarande tänkande känner du dig hotad eller att du måste stå upp för dina viktigaste värderingar. Här kan du höra dig själv säga saker du inte brukar säga eller skapa situationer du senare måste förklara för andra.

För vilka är den skriven?

Boken vänder sig till alla med självständiga yrkesroller och därför särskilt till ledare. Men särskilt för personer i alla typer av självständiga yrkesroller där självständiga beslut ska fattas under stress eller med stor noggrannhet. Boken ger bla en ökad förståelse för:

  • Att samma situation kan ses på olika sätt av olika personer. Ingen nyhet i sig, men med kunskap om din egen tankekarta kan du bättre förstå vad du är särskilt bra på att uppfatta och vad du kan missa. Samt att i en dialog hitta ett bättre sätt att förklara situationen för någon som inte tänker som du.
  • Att både ledare och kollegor kan medverka till att skapa möten där det relaterande tänkandet kommer till sin rätt. En situation där flera kan se situationen allsidigt och därför bättre förstå vilka sammanhang som finns och vilka åtgärder som krävs för att nå bättre resultat.

Beställ boken på Liber.

Innehåll:

Förord 9

Del 1: Varför våra talanger varierar
1 Skiftande villkor påverkar vår tankeförmåga 15
2 Din hjärna - ett inre råd med sex medlemmar 22

Del 2: Fyra olika tanketillstånd
3 Tanketillstånd 1 - relaterande tänkande 45
4 Tanketillstånd 2 - reflekterande tänkande 49
5 Tanketillstånd 3 - automatiskt tänkande 55
6 Tanketillstånd 4 - försvarande tänkande 64

Del 3 Vad påverkar ditt inre råd?
7 Ditt fokus tystar resten av din hjärna 79
8 Tanketillstånd 1 och 2 - viktigast för kommunikation 89
9 Låt oss tala om dig 100

Del 4 Det inre rådet i aktion
10 Bra anställningsrutiner 109
11 Effekter av olika tanketillstånd 117
12 Ingen är född till chef 124
13 Coachning genom medarbetarsamtal 130
14 Befordra rätt 135

Efterord - Vad ska nu hända? 142
Författarens tack 145
Efterord till den svenska upplagan 147
Noter 149

Kartläggning av ditt eget tankemönster

Kunskap om det egna tankemönstret ger dig en bredare och djupare förståelse för hur du kan utvecklas som ledare eller medarbetare. Det är lätt att göra en kartläggning genom någon av de certifierade konsulter som arbetar med metoden i Sverige. Du får en kod och kopplar upp dig till internet. De 30-50 minuter som undersökningen kräver ger dig under ett samtal med konsulten en översikt över ditt tanke- och värderingsmönster som dokumenteras i en utförlig utvecklingsrapport. Den Axiologiska Ledarrapporten ger dig också en beskrivning av konsekvenserna för ditt ledarskap och dina ledarmetoder.

KonsultAkademin kan förmedla en kontakt. Sänd en intresseanmälan.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018