X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledningsgruppens dynamik

Sitter du med i en ledningsgrupp? Då kommer du säkert att känna igen många av de problem som beskrivs i Ledningsgruppens dynamik. Ledningsgruppens dynamik berör alla chefer som påverkas av ledningsgruppers arbetssätt, och problematiken som tas upp gäller både strategiskt ansvariga och mer operationellt ansvariga ledningsgrupper.

Boken är en samproduktion av tre författare. Den beskriver olika sätt att lösa problem som kan uppstå i och kring ledningsgrupper. Boken är ett praktiskt verktyg som chefer kan plocka delar ur för att utveckla och förbättra sin ledningsgrupps arbete - alltid med utgångspunkt i gruppens unika förutsättningar.

Boken förklarar hur man bygger upp ett ledningssystem och ger en genomgång av ledningsgruppens roll och valet av medlemmar. Den visar på praktiska metoder för delegering, mötesledning, beslutsfattande, konfliktlösning, målstyrning, teamträning och den årliga affärsplaneringscykeln. Boken ger dig också möjlighet att se sambandet mellan din egen ledarstil och de konsekvenser den får för teamarbete, konfliktlösning och ledarskap.

Boken blev en av åtta nominerade böcker till tävlingen Årets Bokstöd i tidningen Personal & Ledarskap 2003.

Beställ från Liber.

Innehåll:

Förord 6
1. Ledningsgruppens funktion 9
2. Ledningssystem - skapa en organisation 24
3. Ledningssystem - fördela resultat 46
4. Ledningssystem - utveckla kompetens 62
5. Medlemmar och antal 76
6. Bättre beslut - beslutsprocesser 83
7. Ledarstilar 113
8. Från grupp till team - ledningsgruppens dynamit 133
9. Delegering 147
10. Konstruktiva konflikter 159
11. Ett år i ledningsgruppen 175
12. Effektivare möten 194
13. Utveckla din egen ledningsgrupp 211
14. Träna ditt team 216
15. Utveckla med konsult 233
Om du vill läsa mer 240
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018