X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Från chef till coach

Med coaching som ledningsmetod får du mer självständiga och kompetenta medarbetare. Den här boken ger dig en praktisk metodik för hur du kan utveckla dig från chef till coach för dina medarbetare. Det handlar om att förstå andras sätt att tänka. Att öka deras förståelse för hur yrkesrollen kan utvecklas. Att bli tydlig kring förväntade resultat och ge medarbetarna rätt förutsättningar.

På sikt minskar det din egen arbetsbörda och du får en verksamhet och medarbetare som fungerar bättre. Boken ger dig en praktisk metodik för hur du kan utveckla dig från chef till coach för dina medarbetare. Det handlar om att förstå andras sätt att tänka. Att öka deras förståelse för hur yrkesrollen kan utvecklas. Att bli tydlig kring förväntade resultat och ge medarbetarna rätt förutsättningar.

Boken är uppbyggd kring ett case. Du får följa ett antal chefer som steg för steg lär sig fungera som coach för att skapa meningsfull och resultatinriktad förändring. Från chef till coach sätter på ett kärnfullt sätt både teori och praktik i ett sammanhang, precis som övriga böcker i Exec.-serien.

Gunnar Selin:
”Metodiken är ett resultat av min långa erfarenhet som coach och rådgivare åt chefer som vill införa ett coachande ledarskap. Den är med andra ord väl beprövad och enkel att tillämpa, oavsett vilken chefsnivå du befinner dig på.”

Gunnar Selin är konsult i chefs- och ledningsfrågor. Hans uppdrag är främst inriktade på utveckling av ledningsformer, ledarskap och kompetens. Och han gör det helst när marknadsförändringar ställer krav på ändrade arbetssätt.

Beställ boken från Liber.

Innehåll:

Executive summary
1. Vad är coachande ledarskap?
2. Kärnan i coaching
3. Att ge rätt förutsättningar
4. Börja med instruktion
5. Coaching som utvecklande metod
6. Coachingprocessen - hur gör du?
7. Utveckla dig som coach 
8.
Lästips

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018