X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Utbildningar

Vi har flera olika utbildningsprogram under utveckling. Alla kommer att erbjudas över internet och med möjlighet att också ha parallella intensivseminarier företagsinternt. Parallellseminarierna ger gruppen möjlighet till dialog och reflektion och att företagsinternt material kan läggas in och behandlas.

Chefs- och ledarrollen - behovanpassat ledarskap
Upplägget bygger på tanken att din chefs- och ledarroll ställer vissa krav på dig som kan beskrivas som förändrings- och utvecklingsbehov i verksamhet, i yrkesroller och hos dina medarbetare. Det innebär att du analyserar vilka behov som finns på dig som chef i din nuvarande chefsroll. Den börjar med verksamhetens förbättringsbehov, går vidare med yrkesrollerna i verksamheten samt fortsätter med kompetenskartläggning av dina medarbetare. Därefter är det dags att bestämma vilken chefs- och ledarroll som krävs för att genomföra den förändring och utveckling som du bestämt. Slutligen arbetar du fram en egen handlingsplan. Det här programmet ger dig ett utmärkt underlag för coachande förändringsledarskap och kompetens- och medarbetarutveckling. Läs mer.

Ledarstil och ledarmetoder
Programmet är en naturlig fortsättning på Chefs- och ledarrollen. Du får möjlighet att granska dina egna ledarmetoder och lära dig mer om coachande ledarskap, instruktion och delegering samt välja rätt ledarmetod för varje medarbetare. Efter det här programmet har du en helt annan syn på vad du bör göra med var och en av dina medarbetare och metoder för att göra det.

Professionell framtidsplanering
Programmet ger dig genom flera olika granskningar av din totala situation ett antal slutsatser för vad du behöver och skulle vilja göra på kort och lång sikt för att finna din nästa yrkesroll.


Intresseanmälan

Om du skickar en intresseanmälan till oss och berättar vilket av eSeminarierna som intresserar dig mest så återkommer vi med uppgifter om när nästa kurs startar.

Du kan också ställa frågor om du vill veta mera eller be oss kontakta dig!

> Intresseanmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018