X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Arbetsstress ger flest sjukskrivningar

Ny stor vetenskaplig undersökning visar att stress på arbetsplatser orsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster. Genom förbättrad ledning och organisation kan arbetsplatser inte bara förbättra produktiviteten utan även påtagligt minska sjuktalen.

 

- Vi har nu kunskaperna att gå från några av de högsta sjukskrivningstalen i världen till världens friskaste arbetsplatser, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, som genomfört studien i samarbete med bla Springlife. Resultaten från ett flerårigt forskningsprojekt av ett stort antal arbetsplatser visar att skillnader i ledning och organisationer har större betydelse för sjukskrivningarna än de anställdas levnadsvanor. Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och dålig organisation skapar den stress som leder till ohälsa.

För friska arbetsplatser gällde:

  • det var bättre stämning bland medarbetarna
  • medarbetarna kände till arbetsplatsens mål
  • de var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen samt
  • de fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.

Sverige kan bli friskast i världen
- Sverige har förutsättningar att bli världsbäst på närvarohälsa, säger Bengt Arnetz. Vi borde utveckla en nationell strategi för att skapa världens friskaste och mest effektiva arbetsplatser, inte fortsätta att vara ledande i ohälsostatistiken. I dag finns tillräckliga kunskaper för detta språng. En dylik strategi är av avgörande betydelse för att säkra Sveriges ställning i en allt mera globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi.

Undersökningen svarar på tre huvudfrågor:

1. Orsakar arbetsorganisation eller enskildas övriga sociala liv mest ohälsorelaterad stress?
Överlag orsakar organisationsstress mera ohälsa än individens övriga sociala livsmönster. Självklart påverkar livsstilen i stort vår hälsa, men anställdas hälso- och ohälsobeteende styrs framför allt av organisationsfaktorer.

2. Är det mera effektivt att inrikta anti-stress insatser på individ- eller organisationsnivå?
Populära webbaserade anti-stress program som lär oss att varva ner har mycket kortvarig och begränsad effekt jämfört med att satsa på att utveckla organisation och ledning.

3. Vilka är de viktigaste organisations- och ledningsfaktorerna för att skapa en långsiktigt frisk, effektiv och stressresistent organisation?
Friska arbetsplatser hade bättre stämning bland medarbetarna, medarbetarna kände till arbetsplatsen mål, de var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen samt de fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.
När organisation- och ledningsstrukturen förbättrades sjönk ohälsotalen. Studien visar att det inte är ett motsatsförhållande mellan hälsa och produktivitet utan att det går hand i hand. Dåligt flyt i organisationer skapar den stress som leder till ohälsa.

Bakgrund om forskningsprojektet
Forskningsgruppen bestod av arbetsmedicinsk, social- och försäkringsmedicinsk expertis, beteendevetare, fysiologer, ergonomer och lednings- och organisationsforskare. Både svenska och internationella forskare engagerades. Projekten finansierades av bland annat FAS, Alecta, AFA, Skandia Liv, Försäkringskassan, och en rad offentliga och privata företag och organisationer.

Ett stort antal företag och offentliga myndigheter analyserades med ett enhetligt analysverktyg i samarbete medSpringlife. Den breda och internationella ansatsen ledde till ett mera internationellt perspektiv.

> Läs Bengt Arnetz artikel i DN


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018