X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Fem steg till ett smartare ledarskap

Du kan skapa en framtid där mycket få medarbetare önskar diskutera operativa beslut och hur-frågor med dig. Istället vill de ha långsiktigare inriktningar, ett bollplank för mer övergripande frågeställningar och en mentalt närvarande ledare som ser och förstår även det som inte tydligt sägs. Det kan lyckas. Då blir ditt chefsjobb intressantare. Men hur går det till?

Gunnar Selins ebok Smartare Ledarskap ger lösningarna i fem steg:

1. Skapa din egen överblick och prioritera. Förmedla detta till medarbetare.
2. Ge dina närmaste medarbetare beslutsrätt och stöd sedan deras beslutskraft.
3. Utveckla ett genomtänkt och coachande arbetssätt för ditt ansvarsområde inkl resultatrapportering uppåt och nedåt.
4. Fokusera på uppföljning och kompetensutveckling inom eget ansvarsområde och därmed en annorlunda ledarroll för dig själv. De här fyra stegen tar ca 6 månader.
5. Gå tillbaka till steg 1 och börja om igen! I varv två har du mer självgående medarbetare att jobba ihop med och nu handlar det mest om att stötta dem i samma process från steg 1 tom 5. Dvs att skapa andra roller och reducera sin egen arbetsbelastning.

Många chefer orkar inte ta de här stegen direkt. eboken avslutas med en snabbplan på 1,5 A4 som visar hur du genast kommer igång!

Beställ boken för endast 190 SEK + moms genom att maila info@konsultakademin.se och ange 1 ex Smartare Ledarskap samt din faktureringsadress.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018