X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Utveckling av mellanchefen

Text: Härje Franzén Inutsikt AB www.inutsikt.se 

En ny chef får i regel utbildning och påminns på många olika sätt om att chefsrollen är annorlunda än den tidigare arbetsrollen. Fastän mellanchefen alltså har det praktiska ansvaret för att skapa och utveckla ledningskvalitet, är många omedvetna om den rollen. Ingen har nämnt den - än mindre har de fått någon utbildning.

Det är dock möjligt att skapa en sådan utbildning. Den bör om möjligt ges inom företaget eller organisationen eftersom ett viktigt inslag är att "detta är vår policy och våra arbetssätt". Utbildningen bör ges till nya mellanchefer, men i de flesta fall har de erfarna mellancheferna samma behov, så att förstagångutbildningen kan inkludera alla.

Exempel på mål för seminarium för mellanchefer:

 • Förbättrad förmåga att utveckla chefer
 • Förbättrad förmåga att arbeta med mål för chefer
 • Ha fått och prövat praktiska hjälpmedel i mellanchefsrollen

Exempel på innehåll i seminarium för mellanchefer:

 • Hur bra är vår ledningskvalitet idag? Självbedömning
 • Idealchefen - finns han eller hon?
 • Hur mycket är en bra chef värd?
 • Chefsförsörjningsprocessen
 • "När medarbetare går förbi chefen"
 • Checklista för introduktion av nya chefer
 • Ledningsgruppen utvecklar verksamhet och ledare
 • Mellanchefen som coach för chefer
 • Hur använda utvecklingssamtal för att utveckla chefer?
 • Mål för chefer. Personalrelaterade mål.
 • "Den trötta chefen"
 • Motiveras ledare annorlunda än medarbetare?
 • Att avveckla chefer som inte fyller rollen
 • En klar förståelse av vad hög ledningskvalitet betyder för verksamheten, parat med en tydlighet vad gäller mellanchefens och andra chefers roll, skapar en kvalitet i organisationen som gynnar alla intressenter: kunder och brukare, finansiärer och uppdragsgivare, och all personal.

> Ledningskvalitet


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018