X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Mellanchefen och ledningskvalitet

Text: Härje Franzén Inutsikt AB www.inutsikt.se  

Ledningskvalitet har direkt påverkan på organisationens resultat, effektivitet, utveckling och arbetsklimat. Högsta ledningen bär naturligtvis ansvaret, men överlämnar ofta åt personalfunktionen att sätta policy, program och processer (arbetssätt) på plats. Men policy och program måste förverkligas och det sker i linjeorganisationen, främst genom dem som är chefer för chefer -- mellancheferna.

Mellanchefer som fyller denna roll påverkar alla kritiska framgångsfaktorer för ledningskvalitet: De tolkar och representerar ledningspolicyn och bidrar framför allt till att den blir förankrad och levande hos chefer och medarbetare. De är nyckelpersoner i att kommunicera och följa upp olika slags mål och i att skapa ett fungerande informationsflöde.

Mellanchefens roll har ibland "dödförklarats" och nedskärningarna under senare år har i hög grad gått ut över mellancheferna. Dessvärre har man ofta missat att se till att arbetsuppgifterna för ledningskvalitet blir hanterade på något annat sätt.

Om nu mellanchefens nyckelroll i detta avseende är dåligt förstådd kan det underlätta att jämföra med den nyutnämnda chefen. En nyutnämnd chef måste ändra sitt arbetssätt. Istället för att göra saker själv ska han/hon nu nå sina mål genom medarbetarnas insatser. Chefen måste hela tiden underhålla och utveckla medarbetarnas kompetens. Detta är grundstenar i ledarskap och ett huvudtema i utbildningen av nya chefer. Vid nästa utvecklingssteg, mellanchefsnivån, förändras förutsättningarna igen. Mellanchefen ska nu nå sitt mål genom hela organisationens insatser och framför allt genom att verka genom cheferna.

Jämförelse mellan chefens och mellanchefens situation

Chefen ska: Mellanchefen ska:
• utveckla medarbetare och bemanna sin grupp • utveckla och utnämna nya chefer
• introducera nya medarbetare • introducera nyutnämnda chefer
• ha utvecklingssamtal med medarbetare • ha utvecklingssamtal med chefer
• skapa en motiverande miljö för medarbetarna • skapa en motiverande miljö för chefer och medarbetare
• utveckla den professionella kompetensen hos sina medarbetare • utveckla ledarkompetensen hos sina chefer
• hantera medarbetare som inte håller måttet • hantera chefer som inte håller måttet

> Utveckling av mellanchefen


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018