X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Kartlägg din ledarstil

Öka kunskapen om din ledarstil genom en kartläggning av ditt värderings- och tankemönster. Undersökningen är enkel. Du gör den via internet genom att rangordna 5*18 påståenden och får en återföring av resultatet i en utförlig skriftlig rapport.

Resultaten uppstår genom logiska, matematiska normer och är inte baserade på någon specifik population eller grupp. Följaktligen är det inte ett "test" som man klarar eller inte klarar och resultaten har ingen påverkan av kön, ålder, etniskt utsprung eller annan indelning. Uppriktighet är det bästa sättet för att få egna, riktiga resultat.

Den Axiologiska Ledarrapporten är på ca 60 sidor och den beskriver ditt tankemönster, både hur du uppfattar din omvärld och hur du ser på dig själv. Den drar slutsatser kring vad det betyder - generellt sett - för en ledare. Efter att du fått din rapport följs den upp av 13 eLektioner med följande ämnen:

Ditt tankemönster, bla för att kunna leda medarbetare individuellt:
1. Att leda medarbetare individuellt
2. De fyra tanketillstånden varför vi inte alltid gör som vi säger
3. Hur vi tänker - massor av motsättningar

Att få medarbetarna att lyckas i sin yrkesroll:
4. Din syn på att låta andra lyckas
5. Din förmåga att matcha yrkesroller och individer

Din förmåga att kommunicera, ge konstruktiv feedback och motivera andra:
6. Din förmåga till effektiv kommunikation
7. Att ge konstruktiv feedback
8. Att skapa motivation

De tre ledarmetoderna:
9. Att instruera - din förmåga att ge tydliga uppdrag och följa upp
10. Coaching
11. Delegering
12. En överblick av de 3 ledarmetoderna

Årliga samtal:
13. Formella och informella dialoger om resultat och utveckling

Se ett exempel på rapporten
Kim är praktikfallspersonen i den Ledarrapport du kan tanka ner. Kim ser sin omvärld nästan uteslutande som Logik & System. Det gör att omvärlden blir svart/vit. Därmed blir uppfattandet speciellt och enbart lämpat i situationer där omvärlden helt och hållet ska bedömas på det sättet. Utan förståelse för att saker och ting kan gå fel i verklighetens värld eller hur människor mår eller stämningarna på en arbetsplats. Men Kim blir också därför mycket tydlig i vad som är viktigt och kan lätt kommunicera det på ett sakligt - men sannolikt okänsligt - sätt.

> Ladda ner exempel på en axiologisk ledarrapport

Det här är enbart 15 sidor ur en mer än 60-sidig rapport men den ger dig en uppfattning om det totala innehållet och strukturen i rapporten.

Skicka en intresseanmälan om du vill veta mer om pris och sätt att få din egen Axiologiska Ledarrapport.

 


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018