X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Utvecklingsprogram för tänkbara högre chefer
Seminarium för Professionell Utveckling SPU


För de flesta företag är det viktigt att kunna utnämna chefer bland sina egna medarbetare. Inte minst chefer på mellannivå. Internrekrytering har många fördelar. Den nyutnämnde kan redan företaget vilket ger en snabbstart. Han eller hon förstår också företagskulturen och vilka interna värderingar som är viktiga och kan utnyttja det informella interna nätverket, hitta bollplank inför beslut och informella beslutspåverkare.

Ofta kan företag märka att yngre lovande chefsämnen lämnar företaget innan de hunnit bli chefer. För den yngre medarbetare som har ledarpotential finns oftast många externa alternativ. Seminarieserien SPU har som syfte att hjälpa det potentiella ledarämnet att bli klar över sin egen motivation för högre chefskarriär och att hjälpa till att ge perspektiv och feedback som underlättar det interna karriärvalet.

Idag är inte en chefskarriär en lika självklar utvecklingsväg som tidigare. Ofta ska också chefskarriären påbörjas när familjen måste få ta mycket tid vilket försvårar beslutet. Ofta underättas beslutet av att få pröva på de frågeställningar som finns i ledarrollen och möta andra seniora ledare som berättar om sitt yrke.

SPU är en serie av seminarier för yngre ledarkandidater i åldern 27-35 år som syftar till att orientera om kraven i en framtida chefskarriär och samtidigt bedöma deltagarens egen lämplighet för en framtida chefsbefattning. Seminariet skapar en process för att ta fram en egen ´karriär-vision´ och skapa en egen utvecklingsplan.

Seminarieserien som löper under 6-18 månader innehåller fyra olika processer:

Analys av den egna yrkesrollen - främst det egna samarbetet
Processen startar med att göra en egen anays av det samarbete som krävs i den egna yrkesrollen. Bl a genom en Axiologisk Samarbetsprofil som bygger på en kartläggning av det egna tanke- och värderingsmönstret med hjälp av Formell Axiologi.
Feedback från egna uppdragsgivare eller egen chef ger mer input
Processen avsutas med en egen utvecklingsplan för yrkesroll och samarbete

Utveckling av egen ledarstil
Även denna process startar med en egen axologisk analys av det egna tankemönstret och vad det betyder för den egna ledarprofilen.
Även här slutar processen med en egen utvecklingsplan

En egen karriärplan
För de flesta tänkbara deltagare är alternativen en chefs- eller specialistkarriär. Det är ett val mellan att verkligen kunna något på djupet eller att bli generalist. Det egna tankemönstret och den egna instälningen till vad framtiden ska innehålla avgör lämpligheten. Därför är underlaget från Samarbets- och Ledarprofilen en viktig input.

Kartläggningen av förändringskraven i den egna situationen görs med KonsultAkademins egen produkt PQV (Professionell Qvalitetsvision). Processen slutar med en ökad tydlighet kring valet av framtida yrkesroll. HR-funktion och egen linjeorganisation tar också del av deltagarens utvecklingstankar i en personlig dialog.

Projekt för utveckling av företaget
Förståelsen för ledarskapet i ett strategiskt, övergripande perspektiv är viktigt. Därför används bla. det egna företaget som ett praktikfall. Idéer kring hur företaget kan utvecklas startar en process som leder fram till projektbeställningar från företagsledningen. Problemanalys, förbättringsområden och utförligare kartläggning genom bla intervjuer leder till att deltagarna i projektgrupper kan föreslå förbättringar till företagsledningen.

Vill du veta mera om hur SPU kan skräddarsys för ditt företag så skickar du oss en intresseanmälan. Vi ordnar regelbundet informationsseminarier där vi delar med oss av erfarenheter om SPU.

> Kontakta oss

 


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018