X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Lönesamtal

Text: Tommy Wahlström

Rätt hanterat är lönesamtalet mellan chef och medarbetare chefens viktigaste tillfälle att styra och motivera medarbetaren till att nå verksamhetens mål. Samtalet ska ge mervärde för båda parter. I boken Lönesamtalet beskriver Tommy Wahlström de möjligheter och svårigheter du kan möta i dina lönesamtal och hur du kan göra lönesamtalet till ett konstruktivt och positivt möte.

Bokens tyngdpunkt ligger på det personliga och på det möte mellan två människor som lönesamtalet är. De inledande avsnitten handlar om förutsättningar och sammanhang för lönesamtalet. När förutsättningarna är på plats, så måste ledningen, chefen och medarbetarna förbereda sig. Själva samtalet kan trots ordentliga förberedelser bli en resa med oväntade hinder – och glädjeämnen.

Grundläggande är att se löneökningar som investeringar som ska leda till att medarbetarna gör rätt saker och att det i sin tur ger ditt företag eller organisation bättre resultat. Därför är det viktigt att du i lönesättningen premierar prestationer som är positiva för företagets verksamhet. Det skall vara lönsamt att sätta lön.

I lönesamtalet ska du följa upp, ge återkoppling och värdera en medarbetares insats i kronor. Var uppmärksam på vad som påverkar dig när du sätter lön. Ger du mer till skrytmånsen för att undvika bråk? Sparar du lite på den tystlåtne, för att det känns lätt att göra? Det är viktigt att du bemästrar din egen subjektivitet och inte låter den styra lönesättningen, utan att den sker sakligt utifrån en lönepolitik som innehåller tydliga kriterier.

Lönesamtalet väcker känslor både hos dig och din medarbetare. Du kan oroa dig för reaktionen på lönesättningen, medarbetaren kan bli glad, ledsen, arg eller besviken. Du som chef behöver kunna hantera alla de känslorna.

Råd som underlättar
Min bok har ett antal råd som syftar till att underlätta för dig som lönesättare. Bl a sägs:

 • Förbered dig väl. Repetera vad avtal och lönepolicy säger.
  Vad kom du och medarbetaren överens om vid förra samtalet?
 • Sök kollegialt stöd – bolla med kollegor. Alla lönesättande chefer sitter i samma båt. Lönesättningen blir bättre om den är avstämd med andra.
 • Skapa en gemensam bild av förutsättningar och förväntningar; använd dig av dokumenterade utvecklingssamtal, gå igenom lönepolitiken, använd gemensamma verktyg. Gör det på ett gemensamt gruppmöte så att alla får samma budskap.
  Men var beredd på att det kan uppfattas olika.
 • Använd jagbudskap i samtalet. Det är förbjudet för chefen abdikera från sitt ansvar och istället peka/skylla på någon som inte är närvarande.
 • Lyssna aktivt. Kroppsspråket är A och O. Nicka bekräftande när medarbetaren talar. Ha ögonkontakt och var inte alltför tillbakalutad. Då kan du verka ointresserad.
 • Jämför medarbetaren med henne själv, blanda inte in andras prestationer. Medarbetaren ska bedömas utifrån sitt eget jobb och sina egna meriter.
 • Motivera lönebeskedet och var konsekvent. Fall inte i fällan att dölja ett svagare lönepåslag med en förgyllande beskrivning av medarbetarens prestationer.

Var beredd på besvikelse och bristande förståelse. Lönebudet kan komma som en överraskning. Lyssna av, finns det något fog för medarbetarens synpunkter? Men ändra aldrig budet vid sittande bord.

Du som chef kan själv välja att följa dessa råd som förbättrar förutsättningarna i lönesamtalet. Men det garanterar ändå inte ett harmoniskt, lyckligt samtal. Du styr aldrig över hur medarbetaren förbereder sig och vilken agenda hon vill föra i lönesamtalet. Vad du kan göra är att ge medarbetaren samma förutsättningar och möjlighet till förberedelser som du själv.

Och det avslutande goda rådet:

 • Var beredd på det oväntade. Det samtal du våndats mest inför, kan bli ett av de bästa samtalen både för dig och medarbetaren. Det allra viktigaste är att medarbetaren uppfattar att du som chef är förberedd, tydlig, lyssnande och konstruktiv. Alla medarbetare vill bli sedda och få någonting att själva fundera över som gäller deras arbete och utveckling.

Beställ boken Lönesamtal och lönesättning på Liber


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018