X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Nå fram till medarbetarna

Det finns undersökningar som visar att chefer ägnar 90 procent av sin arbetstid till att kommunicera med andra människor. I ljuset av det är det märkligt och mycket synd att vi så sällan skärskådar vårt sätt att kommunicera. I boken "Nå fram till medarbetarna" av Charlotte Simonsson får du hjälp med att planera och strukturera din kommunikation med medarbetarna. Boken innehåller också en rad konkreta tips om hur du kan skapa engagerande budskap och dynamiska möten.

Kommunikation har alltid varit en viktig del av ledarskapet, men många chefer upplever att det på senare år har blivit både viktigare och svårare att lyckas i kommunikationen med medarbetarna. Vår tids organisationer där vi ofta strävar efter delaktighet och att styra via mål och visioner, kräver nya former av kommunikation. Chefens kommunikationsuppgift handlar inte längre så mycket om att sprida information, utan mer om att sålla och sortera information, om att skapa mening och dialog. I den här boken presenteras tre viktiga byggstenar till en bättre kommunikation:

• Utveckla ett effektivt system för din kommunikation
• Formulera målgruppsanpassade och engagerande budskap
• Skapa dialog och effektiva möten

1. Utveckla ditt kommunikationssystem
Kommunikationen har blivit alltför komplex och omfattande för att kunna skötas intuitivt eller slentrianmässigt. Chefer, men också medarbetare, pratar ofta om informationsstress, budskapskrockar och om databaser som svarta hål. Den här delen av boken visar dig hur du kan utveckla ett effektivt system av möten, e-post, anslagstavla och andra kontaktvägar. Vilka kanaler lämpar sig bäst för olika slags budskap och information? Ett genomtänkt system hjälper dig både att vinna tid, ordning och ökad genomslagskraft i din kommunikation.

2. Nå fram med budskapet
I många organisationer saknas det knappast information – snarare råder det ett överflöd av information. Trots detta klagas det ofta på att man inte får någon information och flera undersökningar visar att medarbetarna känner sig vilsna när det gäller organisationens mål, visioner och framtid. Informationen finns alltså, men inte alltid förmågan att kommunicera den på ett sätt som skapar mening.

För att du ska nå fram med budskapet till dina medarbetare krävs det att du anpassar budskapet till dem, att du omvandlar det abstrakta och övergripande till något konkret och lokalt. Närhet, sammanhang, känslor och upprepning är andra nyckelord för att nå fram.

3. Dialog och möten
När gick du senast från ett möte med en rad nya idéer, fylld av positiva känslor och energi till att fortsätta ditt arbete? Möten skulle verkligen kunna fungera som en motor i verksamheten, men alltför många upplever att möten tar mer energi än vad de ger. Här får du en rad handfasta råd om vad som kan vara värdefullt att tänka på före, under och efter ett möte. Många av dem går ut på att skapa ökad dialog och delaktighet – grunden till dynamiska och givande möten. Vad sägs till exempel om att delegera olika mötesroller eller att prova på en ny variant av ”laget runt” på nästa möte?

Charlotte Simonsson
arbetar som konsult och utbildare på Nordisk Kommunikation. Hon har flera års erfarenhet av chefsutbildningar och utveckling av chefers kommunikation. Charlotte är författare till doktorsavhandlingen Den kommunikativa utmaningen, som baseras på en omfattande undersökning av kommunikationen mellan chef och medarbetare inom ett stort svenskt företag. Mer om Nordisk Kommunikation.

Beställ boken från Liber.

Innehåll

Executive summary
Att leda är att kommunicera
Chefens kommunikativa uppdrag
Bygg ett effektivt kommunikationssystem
Nå fram med budskapet
Så skapar du dialog och effektiva möten
Möte med verkligheten: kommunikationskontrakt skapar tydliga förväntningar
Lästips


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018