X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Styra samtal – samtalsmetodik för chefer

Text: Katarina Weiner Thordarson

Är du medveten om din personliga samtalsstil? Du undrar kanske; finns det något som du kan bli medveten om som du inte redan vet. Vill du styras av din personliga samtalsstil utan att du vet om det eller kan du kontrollera den? Vill du själv ha kontrollen så att du kan göra medvetna val? I boken "Styra samtal - samtalsmetodik för chefer" får du hjälp att förstå din egen samtalsstil och utveckla den.

Om du är snabb och handlingsinriktad märks det när du leder samtal. Likaväl som det märks om du är långsam och reflekterande. Du kanske inte märker det själv men andra gör det. Om du är relationsinriktad och informell eller om du helst vill prata om fakta och sakfrågor så avslöjar sig även det. Du kan få veta mer om din samtalsstil och hur du kan styra dina samtal. Med en ökad kunskap får du större kontroll över dig själv och även över samtalet med andra.

Genom att använda de metoder som beskrivs i boken får du ut mer av dina samtal med medarbetarna. Du får även veta vilka de tio vanligaste felen är som samtalsledare gör. Faller du själv i de groparna? Tag reda på inom vilka områden du kan finslipa och förbättra dina tekniker. När du gör bokens självskattningstest får reda på vilken din personliga samtalsstil är. Du får svar på vad du behöver bli ännu bättre på och vad du redan gör tillräckligt bra.

10 vanliga fallgropar
Fallgroparna när du leder samtal är att du:
1.    Styrs av din personliga samtalsstil utan att du märker det
2.    Är för hjälpsam och löser problem åt andra
3.    Inte ställer frågor som visar att du förväntar dig en prestation från medarbetaren
4.    Pratar för mycket själv och tar för stor plats
5.    Har ett otydligt syfte med ditt samtal
6.    Ger för få bekräftelser
7.    Inte lägger märke till och fångar upp medarbetarens känslor
8.    Inte undersöker sakfrågan ordentligt innan du startar med problemlösning
9.    Är otydlig med att sätta gränser och ställa krav
10.   Har en otydlig struktur vid samtalets inledning och avslutning

Lär dig prata om attityder
Känner du dig obekväm med att prata om känslor och attityder? Lär dig knepen som får god effekt att medarbetaren känner sig bekräftad. På flera olika sätt kan du få andra att känna sig bekräftade? Lär dig metoderna att få medarbetare att känna att de duger och att du förstår dem. Det är en konst som du kan bli skicklig i.

Om att ställa rätta frågor
Du ställer frågor men vet du varför du ställer dem? Vet du exakt vad du vill få ut av den fråga du ställer? Ställer du frågor som visar att du förväntar dig en prestation från medarbetaren? För att få ut en prestation behöver du ställa frågorna på ett sätt som gör att medarbetaren tar ansvar i samtalet.

Ett vanligt fel är att chefen pratar för mycket. Det beror oftast på att chefen ställer frågan på fel sätt. Lär dig ställa rätt frågor så att medarbetaren presterar. Många kan också bli bättre på att lyssna både till vad som sägs och vad som inte sägs. Vad säger medarbetaren mellan raderna? Vilka nyckelord ska du stanna upp vid? Hur fördjupar du dig i samtalet utan att samtalet övergår till att bli ett terapeutiskt samtal?

Om du har ett konfliktsamtal och vill titta bakåt utan att den andra känner sig anklagad kan du få alternativ som kan vara avgörande om samtalet kommer att bli lyckat eller inte. Boken Styra samtal ingår i serien Exec. som har följande slogan: Din genväg till framgång.

Katarina Weiner Thordarson är verksamhetschef för Weiner T Ledarskap & Utveckling www.weiner-t.com. Hon har arbetat med kompetensutveckling sedan 1984. Företaget startades efter att Katarina arbetat femton år som internkonsult, kompetens- och organisationsutvecklare i både privata och offentliga organisationer. Katarinas bakgrund med högskoleexamen inom beteendevetenskap och sjukvård och hennes egen erfarenhet som chef har bidragit till en bred och djup förståelse för ledarskap i praktiken.

Beställ boken från
Liber

Innehåll:

Executive summary
Syfte med samtal
Samtalets struktur
Din personliga samtalsstil
Samtalskompetens
Att ställa frågor
Att lyssna och bekräfta
Kommunikation
Besvärliga samtal
Konfliktsamtal
Möte med verkligheten
Test: Personlig samtalsstil
Övning: Samtalsträning
Lästips


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018