X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Formell Axiologi - bakgrunden

Filosofin intresserar sig bl a för hur vi med vårt medvetande uppfattar omvärlden och ser vår egen identitet. Perception och medvetande gör att vi kan värdera oss själva i vår omgivning men också tilldela allt det vi uppfattar olika värden. Om hur alla dessa värden förhåller sig till varandra handlar axiologin (av grekiskans axios = värde).

Det kan låta teoretiskt men i praktiken handlar det om att jag betraktar mig själv som värdefullare än andra - eller tvärtom - eller mer värd än ett frimärke. Det gick en reklamsnutt i TV som bl a sa "du är inte ditt armbandsur, din bil eller din skjorta". Den anspelar på att olika företeelser har olika värden i vårt eget värderingsmönster.

Evert Schildt
Formell axiologi är en speciell tillämpning av den axiologiska vetenskapen. Den svenske läkaren och forskaren Evert Schildt Jr kom 1968 i kontakt med den formella axiologins ursprungsverk, ”The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology”. Den var publicerad året innan och Evert Schildt såg i den ett helt nytt tänkande kring våra tanke- och värderingsmönster. Ett ämne som intresserade honom både som människa och som forskare på Försvarets forskningsanstalt. Han startade senare ett eget företag i Sverige och utvecklade den formella axiologin till ett värdefullt verktyg bla för kartläggning av individers tankemönster.

Evert Schildt sökte sig snabbt till författaren av ursprungsverket Robert S. Hartman som utvecklade denna vetenskapsgren mellan 1930-73.

Robert S Hartman
Robert Hartman har ett spännande levnadsöde. Född i Berlin 1910 under Kejsar Wilhelm II var han i gymnasiet tvungen att varje dag svära trohetseden ´Jag är född för att dö för Tyskland´. Han var övertygad om att eden var fel. Han trodde på det oändliga värdet av ett mänskligt liv och att staten har en skyldighet att respektera det. Under sin karriär vid Berlins universitet blev han1932 tvingad av det nazistiska partiet att fly till England för att inte fängslas till följd av sina publicerade åsikter. Mellan 1934-41 - medan han fortfarande stod under övervakning av nazisterna - var han Walt Disneys representant först i Skandinavien och senare i Mexico och Centralamerika. Med ett svenskt pass flydde han 1938 till Mexico med sin familj tills han 1941 immigrerade till USA. En fortsatt akademisk karriär ledde honom till sist till University of Tennesse där han var Research Professor i filosofi fram till sin död 1973.

> Axiologins tre dimensioner


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018