X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

6 tips vid uppsägningssamtal

Konjunkturen leder till varsel. Snart sitter du som chef med uppsägningssamtal för de övertaliga. När Metro Teknik intervjuade Gunnar Selin om råd för de samtalen gav han sex tips:

1. Avsätt ordentligt med tid både för att förbereda dig själv inför samtalen och för att genomföra samtalen med de berörda.

2. Dra inte ut på beskedet - starta de personliga samtalen så fort du kan. Alla medarbetare känner oro - berätta snarast för dem som berörs.

3. Linda inte in informationen. Ha en kort inledning och gå rakt på sak under samtalet med den berörda. Se upp med att försöka komma med tröstande ord till den som precis blivit uppsagd. Orden faller oftast platt och är inte till någon hjälp.

4. Ta hänsyn till känslorna som yttrar sig hos den uppsagde under samtalet. Lyssna och försök ge ett varmt bemötande. Hantera känslorna så att de "landat" innan ni slutar samtalet.

5. Avsluta samtalet med en kort summering. Oväntade besked kan vara svåra att ta till sig. Om företaget har pro­gram för att stötta de ­upp­sagda så kan du upplysa personen om detta och ge kontaktupgifter.

6. Sedan årsskiftet 2008/2009 finns en ­ut­ökning av diskr­i­mi­ne­rings­lagstiftningen så den också gäller ålder. Därför är det inte juridiskt hållbart argument att någon får gå beroende på åldern.

Din egen inställning

Vid neddragningar är det viktigt att du mentalt accepterar att uppsägningarna är nödvändiga för att företaget ska överleva på sikt. Har du själv tveksamheter inför det berättigade i att genomföra neddragningen så måste du bearbeta den innan du börjar samtalen. Du måste inför dig själv förstå med logikens hjälp att det är oundvikligt. Helst också känna att det är så.

Den andra mentala acceptansen handlar om att du kommer att möta medarbetare som kraftigt ogillar det du gör och att du därför själv måste kunna skilja på roll och person. Det är visserligen du som ger beskedet, men du gör det i rollen som chef på uppdrag av företaget.

Uppsägning av chefer

I princip är det ingen skillnad när du säger upp chefer. Men eftersom neddragningar kan betyda att även chefer som själva ska gå måste säga upp egna medarbetare finns det ett särskilt behov av att stödja de avgående cheferna i deras process. Ofta ska de också hantera växlingen från befintlig till ny och bantad organisation. Det är klokt att visa omtanke om cheferna för att visa att företaget tar hand som sina chefer. En personlig hantering av chefers out- eller newplacement kan vara särskilt viktig för att avvecklingen även av deras medarbetare ska ske på bästa möjliga sätt.

Läs artikeln i Metro Teknik.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?



Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan




© KonsultAkademin i Norden AB, 2018