X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Motivera genom feedback

av Stephanie König
Feedback är en del av kommunikationen mellan människor och dessutom ett effektivt kommunikationsverktyg i att skapa en kultur med medarbetare som känner att de blir sedda som de unika varelser de är. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste punkterna för bra feedback från min bok "Motivera genom feedback" (2008, Liber).

Feedback är ett effektivt kommunikationsverktyg när du som chef vill skapa en kultur där medarbetarna känner att de blir sedda som de unika varelser de är. Alla vill bli sedda. Framgångsrika ledare ser människan, vad hon skapar och förstår varför hon inte gör det.

Feedback är gratis och till för att ösas med. Feedback skapar möjlighet till:

 • Att du får god kunskap om dina medarbetares attityder, trivsel, produkt- och företagskunskap och deras utvecklingspotential.
 • Att dina medarbetare blir tryggare och vågar mer.
 • Att klimatet blir bättre, motivationen och prestationen ökar. På köpet ökar produktiviteten.
 • Sjukfrånvaron kommer att minska.

Feedback hjälper dig att plocka fram dina medarbetares inneboende resurser. Den skapar en arbetsplats som ger dig och dina medarbetare den energi som behövs. Medarbetarna kommer att visa att det lönar sig eftersom människor som känner sig sedda, som får hjälp till att utvecklas och som får bidra till en verksamhets utveckling skapar resultat!

Ge feedback på det här
En förståelig och vanlig reflektion är att du inte behöver ge feedback på allt. Men vad ska du ge feedback på? Feedbacken ska mest handla om sådant som påverkar prestation, utveckling och framgång i yrkesrollen. Om du är osäker på vad ditt företag eller din organisation tycker är viktigt, kan du titta på era underlag för utvecklingssamtal för att finna riktlinjer. Använder ni nöjd medarbetar undersökningar (NMI) finner du också områden som är relevanta för dig att ge feedback på.

Områden som är viktiga och relevanta hos de flesta är:


 • Organisation och planering. Kan hon planera och organisera sitt arbete?
 • Självkontroll. Bevarar hon självkontroll och effektivitet, även i perioder av stress, motgång och hög arbetsbelastning?
 • Initiativ. Tar hon egna initiativ och löser problem?
 • Flexibilitet. Är hon receptiv för idéer, har hon förmåga att snabbt ändra arbetssätt i och med nya förutsättningar?
 • Effektivitet. Använder hon tid, teknik och material effektivt?
 • Kommunikation. Hur kommunicerar hon muntligt och skriftligt?
 • Samarbete. Kan hon samarbeta med kollegor och med chefer/chefen?
 • Ansvar och pålitlighet. Tar hon eget ansvar och håller tider och löften till kunder och internt?
 • Kvalitet. Vilken är kvaliteten på de arbetsuppgifter hon utför?
 • Egen drivkraft. Är hon självgående?
 • Lojalitet. Vilken är hennes attityd till företagets affärsidé, kultur och värderingar?
 • Måluppfyllelse. Klarar hon att leva upp till sina mål?

Skapa tillfällen för feedback

Det finns tillfällen då du har möjlighet att medvetet ge feedback.

 • Muntlig feedback till grupp
 • Muntlig feedback till individ
 • Skriftlig feedback till grupp
 • Skriftlig feedback till individ
 • Anonym feedback
  T ex undundersökningar (NKI - nöjd kund index) eller undersökningar om hur medarbetarna trivs som NMI. Minns att det är när resultatet kommer som det stora arbetet börjar!

Regler för god feedback

1. Fråga! 
Genom att fråga för att förstå bakomliggande orsaker eller skäl kan vi komma vidare i vår dialog och på så vis kan vi snabbare nå en lösning.

2. Hamburgermetoden
En hamburgare har två skivor bröd och däremellan finns själva köttbiten. Brödet får symbolisera den positiva feedbacken och köttet den förbättring som önskas.

3. Tre jagbudskap
När du anser att ditt feedbackämne är känsligt eller svårt kan såkallade jag-budskap öka din möjlighet att nå fram.

4. Beröm
Var konkret och specifik även i ditt berömmande!

5. Tillrättavisning
En tillrättavisning är extra viktig att du ger så snabbt det går. En tillrättavisning ges aldrig offentligt!

6. Be om feedback
Nästan alla människor är mottagliga och VILL ha feedback.

7. Var rak
Ju rakare och tuffare feedbacken är desto bättre landar den.   


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018