X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Ledningsgruppsmöten

Det är frågor av strategisk art som bör behandlas i ledningsgruppen. Undvik cykelställsfrågor och akta dig för otydlig ansvarfördelning. Sätt mål och ta fram nyckeltal.

Under möten är det lätt att frågor fastnar och bromsar verksamheten. Det gäller även möten i ledningsgruppen. Det är också vanligt att så kallade cykelställsfrågor kommer upp i ledningsgruppen, dvs frågor som borde behandlas längre ned i organisationen. Hur-frågor får inte ta över vad-frågor.

Maxtid 3 timmar
Ett ledningsgruppsmöte bör inte ta mer än tre timmar, gärna två. Ett längre möte blir knappast effektivare, samtidigt bör det förstås finnas tid för diskussioner. Hur ofta beror på, men mellan var fjortonde dag och en gång i månaden är oftast rimligt. Dessutom är det bra att arbeta med en årlig plan för sina möten, som stämmer med affärsplanens innehåll och rapporteringsperioder. Ett heldagsmöte per år bör behandla enbart strategiska frågor. Vid det mötet kan ledningsgruppen utökas med ytterligare ett antal chefer och nyckelpersoner för att få tillgång till mer kunskaper och infallsvinklar.

Fokusera på det som ska ske
Låt inte tiden gå åt till information om det som redan hänt. Sätt i stället sätta fokus på det som ska ske. Den högste chefen måste tillsammans med sin ledningsgrupp bestämma vilka frågor som ska ligga på chefens bord, och vilka som ska tas på lägre nivåer i organisation. En förutsättning för att ett möte ska föra med sig konkreta resultat i verksamheten är att ansvar och befogenheter är tydliga i hela organisationen.

Skulle ansvarsfördelningen vara otydlig behövs det efterföljande möten för att reda ut vem som ska göra vad. Det är frågor på längre sikt och av strategisk art som bör behandlas i ledningsgruppen, liksom frågor som kräver samordning. Ledningsgruppen sätter målen för verksamheten och diskuterar fram vilka nyckeltal som ska redovisas och följas upp.

> Utveckla ledningsgruppen

 


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018