X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Konstruktiva möten

Möten tar en mycket stor del av en chefs tid. Möten engagerar också många andra personer i företaget vilket ställer stora krav på att mötet är välplanerat och genomförs på ett effektivt sätt. Här beskrivs de svårigheter som finns i att leda möten och du får tips på hur du enkelt kan bli en bättre mötesledare.


Av flera skäl är möten ofta en av de största källorna till egen stress:

 1. Det är oklart vad som förväntas av den som deltar i mötet. Det blir heller inte tydligt vid mötets start eftersom dagordning och mötesordförande saknas.
 2. Ett otydligt mötesinnehåll leder till frustration kring vad deltagaren ska förbereda
 3. Ett otydligt ledarskap av mötet leder till fladdrig dagordning med samtal och diskussioner som handlar om ovidkommande saker och utan att frågeställningen landar i en slutsats
 4. Varje timme under ett möte som deltagaren ser som en ren tidsförlust kunde ha använts till att göra något som måste göras.
 5. Möten som diskuterat en fråga utan att ärendet har "landat" i en slutsats om fortsättningen, har skapat ett hinder för att ärendet kan behandlas i den vanliga verksamheten av den som egentligen har ansvaret för ärendet.
 6. Missnöje och konflikter dyker lättare upp på möten med otydlig inriktning och otydligt genomförande och otydliga slutsatser

Som ansvarig för ett möte kan du påtagligt göra en skillnad genom att i fortsättningen alltid:

 1. Starta mötet med att berätta varför det är viktigt.
 2. Beskriva målet för mötet eller ärendet och föreslå en uppläggning för mötet.
 3. Berätta att du ser fram emot att få ta del av vissa personers erfarenheter och/eller kunskaper i vissa frågor.
 4. Sätta tidsgräns för mötet och håll den. Skriv både start- och sluttid i kallelse. Börja i tid även om alla inte har kommit.
 5. Om diskussionen blir våldsam, gå in som moderator och lista för- och nackdelar eller kända/okända fakta. Gör listningen på ett sätt som alla kan följa. Systematik stimulerar saklighet.
 6. Skapa helhetssyn. Om ni fastnar i detaljer: "Är detta verkligen en viktig fråga i sammanhanget?"
 7. Skämt avleder ibland konstruktiva meningsutbyten - men behövs ändå. När skratten är slut, återför till frågan som avbröts: "Om vi går tillbaka till Evas replik om .... "

 


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018