X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

KonsultAkademin startar

En mötesplats för professionella ledare

KonsultAkademin startas idag för att bli en professionell mötesplats mellan ledare, ledarutvecklare och konsulter.

Initiativtagare är Gunnar Selin på KanLeda AB: "Hur ledarskapet genomförs är inte ledarens privata beslut. Chefs- och ledarrollen påverkar medarbetare och företagets ledningskvalitet. Hur chefer kan samarbeta med varandra bla i lednings- och ledarfrågor skapar företagets ledningskultur. Vad den står för påverkar varje medarbetare och kund. Därför är bra ledningskvalitet en strategisk utvecklingsfråga".

Akademins sajt ska lyfta ledarskapet. En sajt där ledares behov av perspektiv, sammanhang och metoder möter dem som kan ha lösningar. Vare sig det är andra ledarkollegor, författare inom området eller konsulter med praktisk erfarenhet. Sajten kommer att innehålla ett ständigt vidgat material om det mesta som kan intressera en ledare.

Utbildning över internet

Det mest unika kommer att vara den distansutbildning över internet som planeras. Först lanseras en ca 15 veckor lång utbildning via internet om Chefs- och ledarrollen. Utformat efter en coachande metodik. Det innebär att kursinnehållet presenteras med text och video men alltid har en tillämpande slutsats. Frågorna som ställs är samma som en rådgivare skulle ställa.

Vi ser deltagaren som den ende som vet vad hon eller han har för situation. Precis som en coachande rådgivare ställer vi de öppna frågorna och deltagaren ger svaren. De lagras för framtida användning när deltagaren kommit längre i sin internetcoaching och kan värdera svaret på fler sätt. Slutprodukten är en egen handlingsplan för både verksamhet, medarbetare, kompetensutveckling och den egna chefsrollen.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018