X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Fallgropar vid uppsägning

Varslen minskar och lågkonjunkturen verkar ha vänt. Nu ser vi effekter i andra och tredje led, med varsel hos drabbade underleverantörer, men också hos kommuner och landsting. Redan varslade sägs upp. Vilka är de svåraste juridiska aspekterna vid uppsägningar? Vad kan gå fel?

Att Leda pratade med Tommy Iseskog, specialist inom arbetsrätt, som i artikeln ger tips på hur man undviker de vanligaste fallgroparna vad gäller bland annat turordning och omplaceringar. Iseskogs viktigaste råd till arbetsgivare som står inför uppsägningar är: "Håll isär de olika punkter som ingår i processen och ta dem i rätt ordning. Det blir lätt rörigt annars".

Det är viktigt att undvika kända fallgropar och vara noggrann i nedskärningens alla processer. Vid tvister där arbetsgivaren brutit mot lagen kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig eller så kan uppsägningen ogiltigförklaras. 

- I en väl genomförd nedskärning stämmer varsel och slutligt resultat överens. Under denna lågkonjunktur har en och annan arbetsgivare försökt städa lite mer i garderoberna än vad som varit nödvändigt och varslen har blivit fler än uppsägningarna, säger Tommy Iseskog, specialist inom arbetsrätt. Det beror på att de fackliga organisationerna haft en mer förstående attityd än man varit van vid. De har visat förståelse för att det varit nödvändigt för företagen att spara. Men kanske är det inte enbart kopplat till lågkonjunkturen. Även facket vill att företag ska vara effektiva. Men det känns inte helt seriöst när varslen överstiger uppsägningarna. Det bygger på dåliga företagsekonomiska bedömningar. Samtidigt kan jag förstå att det sker, det är frestande som företagsledare att ta i lite extra för att vara på den säkra sidan. Denna lågkonjunktur skiljer sig från tidigare genom att den slagit igenom överallt och nästan alla branscher har drabbats.  

> Läs hela artikeln Undvik vanliga fallgropar vid nedskärning
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018