X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Kent Eliasson, vd på Arch
Kent Eliasson, vd på Arch
Seniora konsulter effektiviserar företag

Så länge pensionsåldern kvarstår till 65 år och arbetsgivarna håller fast vid att de äldre ska avgå återstår möjligheten för en arbetssugen senior att starta eget företag. Detta har Kent Eliasson, VD på Arch, tagit fasta på. Han driver nu organisationsutveckling med hjälp av seniora konsulter.

Affärsidén utgår ifrån Kents syn på företagsutveckling - det finns en förbättringsmarginal på 20 % inom alla företag om man använder sig av "Rätt Ordning och Reda". De seniora konsulterna implementerar nya rutiner på företagen och följer upp resultaten så att företagens lönsamhet ökar.

Erfarenhet ger tyngd
- Hos dessa seniorer finns en erfarenhet och en tyngd som får ett mycket positivt mottagande hos kunderna, säger Kent. Äldre saknar ofta prestige och de både ser och vågar säga sanningen på ett annat sätt än den yngre generationen.

Kent matchar kundföretagens verksamhetsinriktning med rätt konsult, med utgångspunkt i deras tidigare arbetslivserfarenhet. Att äldre sällan vill arbeta heltid passar företagen bra. Sin företagsidé fick Kent från Grekland, där en del av familjen bor. Där arbetar de äldre i större utsträckning än i Sverige.

- De flesta i mitt nätverk har gått från arbetet frivilligt, men vill ändå göra något bra av sin pensionstid, säger Kent. Att då få möjlighet att arbeta som utvecklingskonsult ett par dagar i veckan lyfter både individen och företaget.

Människans andra karriär
Kent talar om människans andra karriär - ett uttryck som myntades av framtidsstrateg Bengt Wahlström. Människans andra karriär börjar när man frågar sig: Vad vill jag göra med mitt seniora liv? Man får en chans att tänka nytt.

- En av mina seniorer, som varit VD på ett börsnoterat företag, är lärare på högstadiet idag och trivs jättebra med det. Andra engagerar sig socialt, eller tar uppdrag hos mig som utvecklingskonsulter.

Att vara behövd en hälsofråga
frivillig pensionering kan också innebära ett hälsoproblem. Upplevelsen av att inte längre vara behövd kan leda till tristess och nedsatt hälsa.

- Att gå från en heltidstjänst där man varit behövd hela veckan till en tillvaro där man kanske inte är behövd av någon kan vara svårt, säger Kent. Jag ser många äldre leva upp efter att de fått uppdrag via Arch.

- Vad man gör av sin seniora tillvaro beror mycket på individens syn på sig själv, menar Kent. Äldre är en resurs, inte en belastning, men trenderna i samhället säger något annat.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018