X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Jobba mindre genom smartare ledarskap

Gunnar Selin har nyligen publicerat den andra upplagan av Smartare ledarskap. Den eboken fokuserar på att i fem steg minska sin personliga arbetsbelastning och skapa förutsättningar för ett bättre ledarskap. Vi vet från många undersökningar att chefer har för mycket att göra. En del chefer hinner inte ens vara chefer. Det ger kompetensförluster i verksamheten, skapar otydlighet i organisationen, ökar sjukfrånvaron och gör att även chefen drunknar i vardagens uppgifter.

Det är bara chefen som kan möjliggöra en tydlighet i organisationen som gör att medarbetare tillförs bättre överblick och får tydlighet i vad deras yrkesroll går ut på. Det är också vikigt att chefen är i sådan form att hon eller han hinner med att aktivt följa upp sina medarbetare och intressera sig för deras kompetensutveckling.

Det krävs egentligen ingen kurs för att skapa tid för ledarskapet. eboken Smartare ledarskap ger råden på ett så konkret sätt att du själv kan starta din förändring. Fast en bra coach eller mentor kan underlätta processen att gå från sliten till avspänd ledarroll.

Beställ boken på Adlibris.

Läs mer om sammanhangen.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018