X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Arbetsstress är värst

Bengt Arnetz, professor i socialmedicin och arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och Wayne State University säger ”Arbetsstress är värre för ohälsan än osund livstil”. Han grundar sin uppfattning på resultaten från en forskargrupp som fokuserat både på arbetet och övrigt liv – inte bara med det ena perspektivet.

Allmänt sett är anställdas hälsa eller ohälsa mer styrda av organisationsfaktorer än av egen livsstil. Forskarna identifierade fyra organisations- och ledningsfaktorer som påverkade medarbetarnas hälsa, oavsett typ av arbetplats.

För arbetsplatser med låga ohälsotal gällde att:

* De hade bättre stämning mellan medarbetarna
* Medarbetarna kände till arbetsplatsens mål
* Medarbetarna var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen
* Medarbetarna fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018