X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Svenskarna skyller ifrån sig

Ansvar är att ta konsekvenserna av vad man gör och inte gör. Vad jag som chef eller medarbetare har ansvar för brukar vara tydligt definierat i en organisation. Men ändå upplevs ofta ansvaret otydligt i ett företag. Det kan ha att göra med att den svenska kulturen är fylld av möjligheter att skylla ifrån sig. 

Ann Heberlein, Universitetslektor i Lund, ger i sin nya bok "Det var inte mitt fel" med undertiteln "Om konsten att ta ansvar" många målande exempel på hur det kan gå till när man skyller ifrån sig. Författaren skriver med en stimulerande klarhet kring både privata och arbetsmässiga sammanhang där vår egen och den allmänna uppfattningen om "offer", "förövare" och rättigheter samt skyldigheter blandas. Ofta på ett sätt som kräver att vi tar ställning inför rättvisa, förmåga och individuell lämplighet.

Otydlighet ger stressade medarbetare
Det här är också en bok för chefer och ledare. Chefen ställer krav på att organisatoriska riktlinjer följs. Vi vet från många olika undersökningar att en otydlig organisation ger stressade, oroliga och rent av sjuka medarbetare. Kanske krävs man på ansvar för något som man inte kände till. Kanske ser inte chefen att medarbetaren gjort något som är svårt därför att ansvarstagandet har skapat en arbetsam situation.

Rask och Slöman
Mest tänkvärt är det exempel som Ann Heberlein ställt ett antal lärare inför. Exemplet är från ett litet företag med två medarbetare; Rask och Slöman. Rask är som detta gamla soldatnamn säger lojal, jobbar flitigt och driver på. Han har många idéer som är bra för företaget. Slöman gör vad som är nödvändigt. Vem ska väljas vid en befordran?

"Chockerande många svarar att de skulle välja Slöman. Befordras han kommer han att bli uppmuntrad och växer med uppgiften".

Den utgångspunkten är sällan aktuell när en chef ska utses. Men den nye chefen ställs inför problemet att värdera även lågpresterande, ansvarslösa medarbetare vid lönesättning, inför deltagande i sådant som anses roligt tex vissa projekt och inför att hitta lösningar för hur dessa medarbetare ska bedömas i ett belöningssystem.

Överdriven förståelse för svagpresterande
Det är vår överdrivna förståelse för den svagpresterande och vår ibland orealistiska tro att vem som helst kan klara vad som helst, som gör att vi får fel vinkling på vilka medarbetare som är bäst för verksamheten. Det är därför det är så viktigt att medarbetare bedöms utifrån klara krav i en tydlig yrkesroll och att chefer medverkar till att skapa både organisatorisk tydlighet och ser dem som gör de bästa insatserna och vågar visa sin uppskattning för bra prestationer i yrkesrollen.

Läs mer om:

> Tydlig organisation

> Chefsrollen

> Köp boken 

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018