X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Sverige behöver många nya chefer

Sverige har ca 500.000 chefer. Inom 10 år går 200.000 i pension. Var finns ersättarna? Chefer måste vara goda exempel så att chefsrollen blir lockande för de yngre. För att hitta chefer internt kan du: utnyttja delat chefsansvar, låta de yngre prova ledarroller i projekt och skapa längre vikariat.

Men det är också viktigt att ge medarbetare i 40-årsåldern möjligheten att bli chefer -även om de inte prövat på det tidigare. Seniora chefer med lång erfarenhet kan inte alltid direktersättas med en 30-åring. Ibland krävs tex lång praktisk erfarenhet för att förstå en verksamhet, ibland krävs ett stort internt och externt kontaktnät. Ingendera kan skapas utan en längre yrkeserfarenhet.

Ett grundläggande problem för att få tag på de minst 200.000 ersättarna är att chefsrollen inte uppfattas som så särskilt intressant. Räknat efter marginalskatt så ger en chefsroll sällan ett netto per merarbetad timme som betalar sig. Det kan löna sig bättre att åka hem och snickra på huset eller lägenheten och spara pengar på att inte behöva använda en hantverkare.

Ändå visar en undersökning från förra året av Kairos Future att svenska chefer älskar sitt jobb! Åtta av tio känner ett starkt engagemang i chefskapet, personalen och verksamheten. De älskar att stå i händelsernas centrum, lösa problem och anta utmaningar. Vi behöver lyfta fram dessa chefer och skapa ett intresse för chefskapet hos den yngre generationen! Läs hela rapporten.

Ingen tid för coachande 
Idag har många chefer inte utbildning i att vara chefer. De lär sig den långa vägen - genom att lära av misstag och av det som går bra eller genom att använda coacher och mentorer. Ibland också genom att ha en bra egen högre chef som stöttar och utvecklar och hjälper till med analysen av hur det går i chefsrollen. Men eftersom de flesta chefer inte har tid med coachandet blir det interna stödet oftast klent.

Undersökningar visar att de flesta chefer inte har tid för sitt chefskap. De sitter fast i tidsfällan och gör så gott de kan med det de hinner med. De blir operativt verksamma som om de själva var en vanlig medarbetare.

> Läs hela artikeln som tar upp:

  • Stressade chefer lockar inte yngre in i rollen
  • Medarbetarens utveckling mot chefskap är chefens ansvar
  • Lyft fram fördelarna med att vara chef
  • Internrekrytering ett bättre alternativ
  • Ålder ingen begränsning - situationsanpassning är nödvändigt
  • Egocentrering gör ingen bra ledare
  • Så hittar du nya chefer

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018