X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Lös konflikterna - de suger energi

Konflikter kan handla om många olika saker när de börjar. Det är som en gräsbrand. En liten avgränsad oskyldig start som kan sprida sig över stora delar av organisationen. Spridningen tar fart när de som inte berörs av konflikten måste ta ställning och en avdelning eller olika avdelningar börjar prata illa om varandra. Eller rent av motarbeta varandra.

Ibland kan t o m gamla konflikter ärvas. De som från början startade gräsbranden är inte kvar längre men motsättningarna mellan avdelningarna har överlevt. Ingen kan egentligen längre svara på frågan hur det började. Det sitter i väggarna. Kjell Ekstam beskriver bl a det i sin utmärkta praktiska bok om Praktisk konfliktlösning. Läs mer.

Konflikter beror mycket ofta på olikheter i sättet att tänka eller värdera. På repliker som fällts utan större eftertanke i ett sammanhang och kan ha fått en person eller en avdelning att känna sig kritiserade eller kanske ännu värre förlöjligade. Ibland kan starten vara att vissa verkar onödigt kritiska medan de i själva verket bara vill veta hur företagsledningen resonerat när de tog ett visst beslut. Men deras sätt att förstå bygger på att de behöver fakta som de kan värdera och placera in i ett sammanhang.

Därför är bl a stress en orsak till att konflikter kan starta. Den börjar med en miss i kommunikationen i ett stressat ögonblick och därefter rullar det vidare. Olikheter i hur vi tänker och värderar kan starta konflikter - och lösa dem.

Läs mer Tänka och värdera.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018