X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Höj kvaliteten på ledarskapet

Hur chefer fungerar tillsammans i sitt ledarskap är en avgörande fråga för ledningskvalitet och bla företagets förmåga att genomföra önskade förändringar.

KonsultAkademin fokuserar allt mer på ledningskvalitet och ledarförsörjning. Vår inriktning är att bidra till att lyfta fram ledarskapets och chefsrollens betydelse. Vi vill också ge dem som ansvarar för chefers kvalitet och utveckling idéer och koncept som lyfter deras eget ledarskap.

Det vi märker är att många chefer behöver en systematisk genomgång av vilka krav som finns på deras chefsroll. Vi kallar det behovsanpassat ledarskap och lanserar en eLearning som låter chefen systematiskt analysera vilka ledarbehovs som finns inom verksamhet, yrkesroller och för att utveckla medarbetares kompetens. Läs mer om våra eSeminarier.

Härje Franzén var den förste som med sin bok om mellanchefer, Konsten att leda chefer, redan 1990 lyfte fram den chefskategori som har avgörande betydelse för hur ledningskvalitet och företagskultur utvecklas. En ”riktig” mellanchef är chef mellan chefer. Mellanchefen ska omvandla den strategiska inriktningen från företagsledningen till ett konkret, men indirekt ledarskap för de operativa cheferna. Operativa chefer är de som direkt leder medarbetare (som inte är chefer).

Ibland missbrukar vi uttrycket mellanchefer och Härje skriver mer om det i Vad krävs av mellanchefen. Härje har också en lång erfarenhet av att benchmarka företag med ledningskvalitet som utgångspunkt. I artikeln om Ledningskvalitet hittar du mer om det.

Förutsättningen för hög ledningskvalitet är kvaliteten på de chefer som tillsätts. Det kräver ett helhetstänkande för att få allt ifrån rekrytering till avveckling av chefer att fungera på ett sådant sätt att de bästa stannar och utvecklas i chefsrollen. Gunnar Selin beskriver mer om detta i
Ledarförsörjning som system.

Att bygga en ledningsorganisation kräver en tanke kring vad chefer ska åstadkomma i sin chefsroll. Det finns minst tre olika chefskategorier – de med ansvar för den strategiska ledningen, mellanchefer och de med operativt ansvar. Men samtliga har fyra insatsområden som dock får olika innehåll. Gunnar Selin utvecklar
De fyra insatsområdena som också är en del i KonsultAkademins eLearningseminarium om Chefs- och ledarrollen. 

 
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018