X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Chefens alla samtal

Styr dina samtal

Kommunikation är en oerhört viktig del av ledarskapet. Det handlar inte bara om vad ledaren säger, utan också hur det sägs, hur frågor skapar olika betydelse beroende på i vilket sammanhang och med vilken "ton" de ställs.

Därför är det väsentligt att vara medveten om sin personliga samtalsstil. Katarina Weiner Thordarson utvecklar de tankarna på ett intressant och konkret sätt i sin bok om att Styra samtal. Den är matnyttig genom att behandla olika typer av samtal bl a besvärliga samtal och konfliktsamtal.

> Läs mer om boken

Lönesamtal

Ett samtal om lönen är en årlig rättighet för en medarbetare. I ett större sammanhang kan lönesamtalet blir ett tillfälle för att placera in medarbetarens upplevda insatser i ett sammanhang där effektivitet, kompetens för yrkesrollen och social kompetens kan analyseras.

Tommy Wahlströms bok om Lönesamtal ger vägledning ioch praktiska råd.

>Läs mer om boken
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018