X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Distansutbildning i behovsanpassat ledarskap

KonsultAkademins nya form av utbildning via internet för ledare är kostnads- och tidseffektiv. Som gjord för kärva budgettider. Du sitter som deltagare vid din egen dator och får tillgång till en coachande process på nätet. Utan att behöva resa, ligga på internat eller lyssna på andras problem.

Utbildningen bygger på tanken att ditt ledarskap och ditt sätt att hantera din chefsroll måste vara behovsanpassat. Därför ger materialet analysmetoder för de tre områden som skapar behovet av ledarskap. Verksamhet, Yrkesroller i verksamheten och medarbetares kompetens för yrkesrollen är de tre behovsområden som slutligen ger dig dina krav på ledarskap. Idealiskt om du vill få bättre koll på situationen inför förändringar och utveckling. Eller fått ett nytt chefsansvar, vill bättra på ditt resultat i medarbetarundersökningar eller behöver underlag för att veta hur du leder din reducerade personalstyrka för att fortsätta nå bra resultat.

Du får ditt fokus på ledarskapsbehoven i din egen chefsroll genom att coachas genom en behovsanalys som ger slutsatser för:

  • förändringskraven på den verksamhet du ansvarar för
  • hur yrkesrollerna i verksamheten kan utvecklas
  • vilken kompetens för yrkesrollen som medarbetarna har
  • vad din chefsroll kräver för att utveckla både verksamhet, yrkesroller och medarbetare
  • en utförlig egen kartläggning av ditt nu-läge
  • samt slutligen en handlingsplan där du anger vad du vill uppnå det närmaste halvåret och hur du ska följa upp det.

Utbildningen bygger på en lektion var fjortonde dag och de sex arbetsstegen kan därför göras på 3 månader. Men du kan göra det både snabbare och långsammare beroende på vilken tid du har.

Det är modern IT-teknik bakom upplägget som stödjer analysen av din chefs- och ledarsituation.

> Läs mer.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018