X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Hur tänker du som ledare?

Vi tänker alla olika. En del är bra på att uppfatta vissa saker och andra ser något annat. Men på en arbetsplats och för en ledare är det viktigt att ha en så allsidig uppfattning om omvärlden som möjligt. En ny metod för kartläggning av ditt tankemönster finns. Den visar hur du uppfattar din omvärld och hur du ser på din egen roll i det sammanhanget. Metoden är baserad på Formell Axiologi som är en gren inom filosofin. Den baseras på tre olika dimensioner med vars hjälp vi bildar oss en uppfattning om vår omvärld men som också ger vår syn på oss själva.

> Läs mer om tankemönster
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018